Rząd rozpatruje blokowanie stron internetowych

O zablokowaniu dostępu do stron internetowych zadecyduje sąd na wniosek Policji, ABW czy Służby Celnej. Zakazane treści trafią do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych i już po 6 godzinach będą niedostępne dla internautów.

Rada Ministrów rozpatrzy dzisiaj przedłożony przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Dokument, obok zaostrzania przepisów antyhazardowych, może doprowadzić do blokowania stron www.

Projekt wprowadza do ustawy „Prawo telekomunikacyjne" nowy art. 179a, który powołuje do życia Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych.

Trafią do niego strony internetowe propagujące treści pornograficzne. Chodzi tu o witryny pornograficzne z udziałem małoletniego, treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, treści pornograficzne zawierające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej - czytamy w projekcie.

Do Rejestru trafią również strony zawierające treści, które umożliwiają uzyskanie informacji mogących służyć do dokonania operacji finansowych bez zgody dysponenta tych środków.

W projekcie jest również mowa o blokowaniu stron umożliwiających urządzanie gier hazardowych bez udzielonego zezwolenia lub uczestniczenie w tych grach, lub stanowiące niedozwoloną reklamę lub promocję gier hazardowych.

O wpisaniu strony do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych rozstrzygnie Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wywiadu skarbowego lub Służby Celnej.

Sąd rozpozna wnioski w trybie jednoosobowym. Właściciel strony będzie mógł odwołać się od decyzji sądu i złożyć zażalenie na włączenie jego strony do treści niedozwolonych.

Adresy www, które trafia do Rejestru, będą "znikały" z sieci w ciągu 6 godzin od udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu danych o stronie.

Czy proponowane przepisy są zgodne z Konstytucją RP?

Zgodnie z art. 14 konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Art. 54 ustawy zasadniczej głosi z kolei, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika