Rząd szykuje zmiany w ordynacji podatkowej oraz PIT

20.1.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Jak co roku, Rząd nowelizuje ustawę podatkową. Tym razem również nie obędzie się bez zmian – przyjęto właśnie projekt ustawy dotyczący nowelizacji ordynacji podatkowej oraz PIT.

Zmiany w ustawie dotyczyć będą przede wszystkim nowych zasad zastosowania podatku PIT, a szczególnie przychodów ze źródeł nieujawnionych (lub przychodów sprzecznych z tymi zadeklarowanymi przez podatnika). Owe przychody doczekały się swojej definicji w projekcie nowej ustawy.

Przychód bez pokrycia w źródłach ujawnionych

Przychód z nieujawnionego źródła, to przychód niewykazany przez przedsiębiorcę. Jest to również przychód niemożliwy do ustalenia przez organy podatkowe. Za przykład można tu podać zakup wszelkich dóbr materialnych o znacznej wartości, wymagających od kupującego znacznego kapitału. Jeżeli prowadzona działalność nie przynosi dochodu, który mógłby uzasadnić taki zakup, z pewnością zainteresuje się nią urząd skarbowy.

Porady prawne

Do oczywistych przykładów na taki rodzaj przychodu, doliczyć trzeba będzie przychód ujawniony przez przedsiębiorcę, ale budzący wątpliwości co do swojego uzasadnienia. Wymienić tu można sprzeczność między wysokością przychodu a sposobem działania firmy. Dajmy na to, że rodzaj prowadzonej działalności, jej częstotliwość oraz ilość zatrudnionych osób, budzą wątpliwości co do wysokości uzyskiwanego przychodu. Jeżeli nie da się go uzasadnić odpowiednią dokumentacją, zostanie on potraktowany jako przychód bez pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zatem – przychód, który nie znajduje pokrycia w ujawnionych przez płatnika źródłach albo pochodzi ze źródeł nieujawnionych, określać się będzie na podstawie nadwyżki ze stosunku przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym, do sytuacji finansowej podatnika przed poniesieniem „wątpliwego” wydatku. W takiej sytuacji nabierze znaczenia chronologia ponoszonych kosztów oraz ustalenie kolejności przychodów z działalności gospodarczej. Takie podejście do sprawy ułatwi ustalenie zasadności wydatku w odniesieniu do dochodu uzyskanego w określonym czasie. To z kolei pozwoli ustalić czy zaszła nadwyżka w wydatkach (w stosunku do uzyskanego dochodu).

Wydatki i przychody

Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej różnicuje również źródła pokrycia ponoszonych przez podatnika wydatków. Mowa o przychodach opodatkowanych i nieopodatkowanych.

Przychód opodatkowany – jego pochodzenie nie budzi wątpliwości, został przez podatnika zgłoszony do opodatkowania lub (z racji obowiązującego prawa) objęty jednym z podatków, np. VAT.

Przychód nieopodatkowany – z ustalonym pochodzeniem ale zwolniony z opodatkowania (lub przychód z przeterminowanym opodatkowaniem).

Nowa ustawa położy nacisk na ustalenie, czy podatnik dysponował odpowiednimi przychodami przed poniesieniem wydatku. Chodzi o to, aby transakcje zakupu miały pokrycie finansowe w przychodach firmy.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego wystąpi kilka nadwyżek wydatków, o których mowa wcześniej, wówczas podstawą opodatkowania stanie się ich suma. W takiej sytuacji obowiązywać będzie 75% ryczałt. Zrozumiałym jest, że obowiązek wykazania dowodów, co do zasadności poniesionego wątpliwego wydatku, spoczywać będzie na podatniku, ale tylko w przypadku wątpliwości organów podatkowych dotyczących danego wydatku. Jeżeli ustalenie wysokości wydatku nie będzie możliwe na podstawie dokumentacji, wówczas jego wartość szacować się będzie na podstawie cen rynkowych obowiązujących w okresie dokonania wydatku. Aby wydatek uległ przedawnieniu, będzie musiało minąć 5 lat od jego dokonania.

Artykuł przygotowany przez ekspertów ds. księgowości serwisu ifirma.pl


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne