Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

Spółdzielnie mieszkaniowe od zawsze posądzane są o zawyżanie opłat czynszowych. Zwykle mieszkańcy mieli zastrzeżenia do wysokości składek na fundusz remontowy, za który spółdzielnie często dokonywały zbędnych i zbyt drogich remontów i napraw za pomocą firm nie zawsze realizujących takowe za ceny rynkowe.

Zmiany w przepisach dot. uczestniczenia w wydatkach

Obecnie spółdzielnie mieszkaniowe znalazły inny sposób na wymuszanie wyższych świadczeń. Ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (zmiana ta została opublikowana w Dz.U. z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, a weszła w życie z dniem 22 lipca 2005 r.) zniesiono obowiązek bycia członkiem spółdzielni przy jednoczesnym posiadaniu prawa spółdzielczego. Jednocześnie wprowadzono do art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zapis mówiący o tym, że osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obowiązane są do uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale na takich samych zasadach jak członkowie. W praktyce oznacza to więc, że bycie członkiem spółdzielni w żaden sposób nie ma związku z ponoszeniem opłat popularnie zwanych czynszem. Co więcej osoba, która nie jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej może płacić niższy czynsz, gdyż nie uczestniczy w pokrywaniu wydatków związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, a jeżeli z takowej chcą korzystać wówczas mogą z niej korzystać odpłatnie (mówi o tym art. 4 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Porady prawne

"Wymuszanie" wyższych opłat przez spółdzielnie

Wskazany wyżej przepis nie wszedł jednak do powszechnego użycia i wciąż większość spółdzielni mieszkaniowych każe osobom niebędącym członkami spółdzielni mieszkaniowej, a posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, opłacanie wyższych czynszów. Opłaty te zwykle uwidocznione są na zestawieniu jako „eksploatacja bez członkostwa”. Różnica w wysokości czynszu potrafi być znaczna i w przypadku 60 metrowego mieszkania wynosi czasem nawet powyżej 50,00 zł.

Wyższe opłaty niezgodne z ustawą

Co w takiej sytuacji zrobić? W pierwszej kolejności wskazać należy, iż pobieranie wyższej opłaty jest niezgodne z ustawą, a więc w praktyce nie powinna mieć miejsca. Wobec powyższego nie jesteśmy zobowiązani płacić wyższego czynszu, a jedynie jego odpowiedniej wysokości na zasadach jakich robią to członkowie spółdzielni. W sytuacji, gdy jednak od pewnego czasu ponosimy już wyższą opłatę, możemy dochodzić jej zwrotu do okresu przedawnienia. Zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego wydaje się właściwe w przedmiotowej sprawie zastosowanie 3-letniego okresu przedawnienia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne