W jaki sposób uczestnicy OHP mogą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć kwalifikacje zawodowe?

W jaki sposób uczestnicy OHP mogą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć kwalifikacje zawodowe?

W myśl przepisów rozporządzenia OHP umożliwia uczestnikom uzupełnienia wykształcenia lub zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez kierowanie ich do:

 • szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych;

 • placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego;

 • instytucji szkoleniowych, którymi są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną;

 • kierowanie uczestników OHP do pracodawców lub zatrudnianie ich w jednostkach OHP w celu odbycia przygotowania zawodowego.

Inną formą pomocy w uzupełnieniu wykształcenia jest umożliwienie uczestnictwa w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych w warsztatach szkolno-produkcyjnych działających w jednostkach OHP.

Jakie kryteria decydują o doborze formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP?

Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia odbywa się z uwzględnieniem:

 1.  
  1. wieku,

  2. wykształcenia,

  3. cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;

  4. dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;

  5. szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

W razie problemów, na każdym etapie kształcenia uczestnicy OHP, mogą korzystać z informacji zawodowej i usług poradnictwa zawodowego , świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki OHP.

Podstawa prawna:

 • Rozporzeądzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz. U. 2004 r., Nr 262, poz. 2604).
Tagi:  praca, zawód

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek