Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

Kto może opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itp.?

Artykuł 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to przypadków, gdy umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Jaką stawką ryczałtu opodatkowany jest wynajem?

Osoby wynajmujące mogą zatem opodatkować swoje dochody w formie ryczałtu.  Począwszy od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje tylko jedna stawka ryczałtu, tj. 8,5%. Do 31 grudnia 2009 r. przy opodatkowaniu  przychodów z najmu, dzierżawy obowiązywały dwie stawki ryczałtu: 8,5 % i 20 % od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą równowartość  4000 euro.

 A co w przypadku wynajmu tablic reklamowych?

Umowa wynajmu tablic reklamowych może zostać opodatkowana ryczałtem.

W przypadku więc, gdy przedmiotem najmu jest tablica reklamowa wraz z miejscem, na którym jest zainstalowana, a podatnik (będący osobą fizyczną) nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, również reklamowej - może opodatkować swoje dochody (z uzgodnionych w umowie rat czynszu za najem) w formie ryczałtu. Stawka wynościć będzie równiż 8,5%

Od tablicy reklamowej podatnik płaci ponadto gminie podatek od nieruchomości.

Podstawa prawna:


  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r., Nr 144, poz. 930, ze zm.)

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika