Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 ze zm.) - reguluje kwestię wykonywania orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenie skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności. W przedmiotowym akcie zawarto przepisy dotyczące organów postępowania wykonawczego, skazanego, postępowania wykonawczego i egzekucyjnego, nadzoru penitencjarnego itp. Kodeks składa się z czterech części: ogólnej, szczególnej, wojskowej i końcowej. Każda z części kodeksu podzielona jest na rozdziały i oddziały. Akt ten złożony jest z 259 artykułów.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Kodeks karny wykonawczy - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika