image

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Jeżeli na zgromadzeniu ma być głosowana uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, pełnomocnictwo do głosowania w przedmiocie zmiany powinno być udzielone w formie aktu notarialnego. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo to dotyczy nie tylko czynności prawnych, ale i faktycznych, np. prawa do udziału w zgromadzeniu. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie do udziału w zgromadzeniu jak i do udziału w zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu. Pełnomocnictwo może być udzielone na określony okres czasu, na jedno zgromadzenie lub kilka zgromadzeń i dotyczyć może tylko wybranych zagadnień.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - pobierz dokument


image

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału i wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne