image

Pozew o zapłatę odszkodowania od pracownika

Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika za powierzone mienie w pełnej wysokości. Jeżeli w powierzonym mieniu pracodawca wykaże niedobór, pracownik jest obowiązany do wyrównania pracodawcy tej szkody w pełnej wysokości. W razie braku dobrowolnego spełnienia tego świadczenia, pracodawca może dochodzić go na drodze sądowej. Poniższy dokument zawiera wzór pozwu o zapłatę odszkodowania z tytułu powstania niedoboru w powierzonym pracownikowi mieniu.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pozew o zapłatę odszkodowania od pracownika - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: