Wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

W myśl obowiązujących przepisów, pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Tym samym nie jest obecnie konieczne przedstawianie dowodu wykazującego prawo do dysponowania nieruchomością na te cele (np. odpisu z ksiąg wieczystych), a wystarczające jest jedynie złożenie odpowiedniego oświadczenia.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika