e-prawnik.pl Porady prawne

Własność przemysłowa i prawa autorskie porady prawne - Strona 12

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Udowodnienie praw do znaku towarowego

  Jak można sprawdzić czy firma powołująca się na umowę z podmiotem zagranicznym posiada umowę na znak towarowy. Czy ma obowiązek udostępnienia takiej umowy czy należy wierzyć \"słowu pisanemu (...)

  Udowodnienie praw do znaku towarowego
 • Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

  Czy licencja na znak towarowy udzielona przez podmiot zagraniczny podmiotowi polskiemu powinna być wpisana w rejestrze znaków towarowych. Czy można używać takiego znaku w celach informacyjnych celem (...)

  Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny
 • Wymogi prawne dla wydawania gazety

  Prowadzę działalność gospodarczą (zgłoszenie). W chwili obecnej zamierzam rozszerzyć działalność o wydawanie bezpłatnej, regionalnej gazety informacyjno - ogłoszeniowej. Jakie warunki muszę (...)

  Wymogi prawne dla wydawania gazety
 • Wykorzystywanie wizerunku ucznia przez szkołę

  Szkoła w której kiedyś się uczyłem opublikowała moje i innych znajomych zdjęcia zrobione w szkole w czasie zajęć na plakatach, broszurach reklamowych. Bez mojej zgody. Czy jest to zgodne z prawem?

  Wykorzystywanie wizerunku ucznia przez szkołę
 • Ozusowanie wynagrodzenia z praw autorskich

  Czy wynagrodzenie z tytułu umowy licencyjnej zawartej pomiedzy dwiema osobami fizycznymi a firmą - sp. z o.o., stanowi dla tych osób obowiązek odprowadzenia składek ZUS. Mogę tu podkreślić, że (...)

  Ozusowanie wynagrodzenia z praw autorskich
 • Podobieństwo znaków towarowych

  Czy dodanie przedrostka, litery, cyfry itp. przed lub po nazwie, która będąc znakiem towarowym jest zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP (kojarząca się z marką znanego produktu ), po wprowadzeniu (...)

  Podobieństwo znaków towarowych
 • Sprawdzenie rejestracji znaku towarowego

  W jaki sposób mogę sprawdzić czy ktoś już nie zastrzegł takiej nazwy lub znaku?

  Sprawdzenie rejestracji znaku towarowego
 • Uzyskanie praw ochronnych na logo

  Jaka jest procedura zastrzeżenia praw autorskich na pracę graficzną, np. logo? Do jakiego urzędu trzeba sie zgłosić? Czy jest taki urząd w Lublinie?

  Uzyskanie praw ochronnych na logo
 • Wskazanie autora programu

  Czy jeżeli napiszę program, który ma pomóc w pracy pewnemu człowiekowi i on mi "pomoże" przy tym programie podając co chce miec w nim zawarte (np. jakie wykresy, jakie wyliczenia itp.), ale caly (...)

  Wskazanie autora programu
 • Dokumentacja praw autorskich

  Firma A zleciła Firmie Z wykonanie programu komputerowego. Strony ustnie uzgodniły warunki wykonania prac i udzielenie licencji na czas nieoznaczony umożliwiającej eksploatację programu w dowolnym (...)

  Dokumentacja praw autorskich
 • Prawo do korzystania z darowanego programu

  Czy w związku z darowizną sprzętu komputerowego i oprogramowania na inny podmiot, przechodzą także posiadane przez darczyńcę licencje na oprogramowanie? Jeśli tak to czy w takim samym zakresie? (...)

  Prawo do korzystania z darowanego programu
 • Umowa o dzieło a prawa autorskie

  Czy nabywając majątkowe prawa autorskie od twórcy programu komputerowego (umowa o dzieło) możemy zabronić Twórcy umieszczania dzieła (projektu graficznego) w jego portfolio? Czy ma to co wspólnego (...)

  Umowa o dzieło a prawa autorskie
 • Prawa autorskie do starej wersji programu

  Czy stare wersje programów (np. stary Windows, stary Office, DOS) są chronione przez prawo. Pytanie dotyczy tych wersji programów, których nie ma już w sprzedaży.

  Prawa autorskie do starej wersji programu
 • Regulacja działalności prowadzonej w internecie

  Czy jest jakaś ustawa regulująca działanie internetu? Czy można internet podciągnąć pod jakąś ustawę?

  Regulacja działalności prowadzonej w internecie
 • Przedmiot ochrony prawa autorskiego

  Kiedy mamy doczynienia z wykonywaną osobiście działalnością artystyczną, w odróżnieniu od działalności artystycznej podlegającej prawom autorskim.

  Przedmiot ochrony prawa autorskiego
 • Rejestracja wzoru przemysłowego

  Jak zarejestrować wzór przemysłowy, co powinien zawierać opis danego wzoru, gdzie można znależć formularz zgłoszeniowy na wzór przemysłowy?

  Rejestracja wzoru przemysłowego
 • Korzystanie z darmowego oprogramowania

  Czy można legalnie użytkować ogólnodostępne w Internecie czy też w czasopismach komputerowych oprogramowanie typu SHAREWARE bez jego rejestracji. Pytanie dotyczy zarówno jego użytkowania prywatnego (...)

  Korzystanie z darmowego oprogramowania
 • Prawa autorskie do fotografii

  Poszukuję informacji dotyczacych zastrzeżenia praw autorskich do wykonanych zdjęć, jaka jest procedura zamieszczania już zastrzeżonych fotografii w pismach?

  Prawa autorskie do fotografii
 • Prawo autora tekstu do wierszówki

  Współpracuję jako "wolny strzelec" z dwiema redakcjami. Na łamach obu tytułów ukażą się te same artykuły mojego autorstwa. Która redakcja powinna zapłacić moją "wierszówkę"?

  Prawo autora tekstu do wierszówki
 • Opracowania analityczne a prawo autorskie

  Mam pewien problem z prawem autorskim: wykonuję opracowania analityczne, prace doradcze kończące się jakimiś np. wytycznymi itp. Otóż: czy możliwe jest takie sformułowanie umowy na wykonanie tej (...)

  Opracowania analityczne a prawo autorskie
 • Wykorzystywanie utworów muzycznych

  Czy można wykorzystać nieodpłatnie utwory muzyczne lub słowno-muzyczne. Jako ścieżkę dźwiękową w niekomercyjych filmach niezależnych (produkcji amatorskiej) przeznaczonych do oglądania przez (...)

  Wykorzystywanie utworów muzycznych
 • Sprzedaż legalnie zakupionego programu

  Czy sprzedając legalnie zakupiony program komputerowy osobie trzeciej muszę pytać o zgodę właściciela programu i czy taka sprzedaż nie narusza praw autorskich?

  Sprzedaż legalnie zakupionego programu
 • Darmowe udostępnianie utworów muzycznych

  Czy udostępnianie na stronach internetowych mp3 z notką, że należy je skasować po 24h jest legalne? Czy nagrywanie płytek z mp3 i wysyłanie pocztą do ludzi z notką: "Jeżeli macie modem lub inne (...)

  Darmowe udostępnianie utworów muzycznych
 • Korzystanie z linków innych stron

  Czy na swojej stronie (o celach komercyjnych) mogę bezpłatnie zamieszczać bez pytania linki do innych stron, znalezionych w Internecie - czyli tworzyć coś na zasadzie mini-portalu (inni znajdują (...)

  Korzystanie z linków innych stron
 • Prawa autorskie do utworu muzycznego

  W jaki sposób egzekwuje się prawa autorskie w przypadku rozpowszechniania muzyki klasycznej, w szczególności emitowanej jako "muzyka w tle", czyli w supermarketach, hotelach, lotniskach?

  Prawa autorskie do utworu muzycznego
 • Prawa autorskie do pracy dyplomowej

  Czyją własnością jest praca dyplomowa ucznia średniej szkoły zawodowej? Czy na jej załączenie na szkolnej stronie internetowej potrzebna jest zgoda autora?

  Prawa autorskie do pracy dyplomowej
 • Ochrona treści publikowanej w internecie

  Jakie są przepisy prawne odnośnie emisji artykułów, różnych na stronach internetowych. Czy można np.: przepisać tekst ze strony www.gazeta.pl i wstawić na swoją stronę, nie pytając admina i (...)

  Ochrona treści publikowanej w internecie
 • Prawa autorskie do opracowania

  Przygotowuję technicznie i edycyjnie czasopismo naukowe, książki i inne publikacje wydawane przez moją placówkę naukową. W zakres moich prac wchodzą adaptacja, przeróbka i dostosowanie do wymogów (...)

  Prawa autorskie do opracowania
 • Prawa autorskie do pracy magisterskiej

  Zaproponowałem pewnemu czasopismu opublikowanie części mojej pracy magisterskiej. Poproszony wysłałem dosyć długi artykuł oparty na mojej pracy. Nie wyraziłem jednak zgody na jego publikację. (...)

  Prawa autorskie do pracy magisterskiej
 • Prawa autorskie zleceniobiorcy

  W zeszłym roku wykonywałem oprogramowanie komputerowe pracując na umowę zlecenie z 50% kosztami uzyskania przychodu. W umowie nie było nic wspomniane o prawach autorskich, ani majątkowych. Mam pytanie, (...)

  Prawa autorskie zleceniobiorcy
 • Publikacja prac laureatów konkursu

  Czy organizatorzy konkursów mają obowiązek opublikowania prac laureatów? Jakie ustawy to regulują?

  Publikacja prac laureatów konkursu

1

...

8

9

10

11

12