Własność przemysłowa i prawa autorskie

Kategorie własności przemysłowej i praw autorskich

Zastrzeżenie praw autorskich

Zastrzeżenie praw autorskich

Proszę o wskazanie najprostszego i najtańszego sposobu zastrzeżenia praw autorskich w takich tematach jak pomysł na film, oraz słów i muzyki piosenki.

Licencja i sublicencja

Licencja i sublicencja

Proszę o informacje na temat licencji i sublicencji.

Wykorzystanie fragmentów filmów

Wykorzystanie fragmentów filmów

Opracowujemy program szkolenia przeznaczonego dla pracowników przedsiębiorstw. Program będzie obejmował prezentację, materiały szkoleniowe oraz pomoce. Między innymi w programie chcielibyśmy uwzględnić (...)

Kiedy można opatentować wynalazek

Kiedy można opatentować wynalazek

Chciałbym opatentować swój wynalazek, czy wystarczy że nikt czegoś takiego wcześniej nie opatentował, abym ja mógł to zrobić?

Cecha indywidualności i twórczości utworu.

Cecha indywidualności i twórczości utworu.

Co to znaczy, że żeby utwór był chroniony prawem autorskim musi być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze?

Skanowanie czasopism

Skanowanie czasopism

Jesteśmy spółką inżynierską dla której ważny jest dostęp do bieżącej prasy fachowej. W związku z tym prenumerujemy odpłatnie kilka pozycji. Ponadto otrzymujemy również kilka pozycji promocyjnie, (...)

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Jak w aspekcie karnym rozumiane jest pojęcie produktu podrobionego? Co grozi za handlowanie podrobionymi produktami, np. butami, zegarkami?

Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

Jakiś czas temu zamówiłem u wykonawcy logo. Zapłaciłem a on obiecał przesłać oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, na co jest korespondencja emailowa. Nie zawiera ona treści oświadczenia (...)

Przeniesienie praw autorskich

Przeniesienie praw autorskich

Zamówiłem przygotowanie pewnej formy graficznej. Czy przeniesienie praw autorskich na nabywcę utworu wymaga dla swojej ważności szczególnej formy np. pisemnej czy wystarczy e-mail?

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Dzień dobry! Zwróciłem się poprzez BIP do NIK z prośbą o kopię protokołu kontroli przeprowadzonej w jednej z instytucji państwowych. Otrzymaliśmy protokół, naj ego podstawie został napisany (...)

Przedmiot ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przedmiot ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Co jest przedmiotem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Pola eksploatacji utworu

Pola eksploatacji utworu

Czym są pola eksploatacji utworu?

Majątkowe prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie

Jaka jest istota majątkowych praw autorskich?

Osobiste prawa autorskie

Osobiste prawa autorskie

Jaka jest istota autorskich praw osobistych?

Projekt grafiki jako utwór podlegający prawu autorskiemu

Projekt grafiki jako utwór podlegający prawu autorskiemu

Czy projekt grafiki portalu internetowego jest objęty prawem autorskim?

Uprawnienia producenta fonogramu

Uprawnienia producenta fonogramu

Jakie uprawnienia na gruncie prawa autorskiego przysługują producentowi fonogramu (płyty cd z muzyką)?

Rozpowszechnianie korespondencji otrzymanej od innej osoby

Rozpowszechnianie korespondencji otrzymanej od innej osoby

Czy rozpowszechnianie korespondencji otrzymanej od innej osoby jest dozwolone?

Utwór oryginalny w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Utwór oryginalny w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jaki utwór jest oryginalny w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Utwory chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Utwory chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jakiego rodzaju utwory są chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Zastosowanie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zastosowanie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W odniesieniu do których twórców, znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Udziały we współautorstwie programu komputerowego

Udziały we współautorstwie programu komputerowego

Jak określić udziału we współautorstwie programu komputerowego?

Charakter utworu wspólnego

Charakter utworu wspólnego

Czym charakteryzują się utworu wspólne w rozumieniu prawa autorskiego, jakie ma to odniesienie do programów komputerowych?

Program komputerowy jako utwór zależny

Program komputerowy jako utwór zależny

Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Współautorstwo programu komputerowego

Współautorstwo programu komputerowego

W jakich przypadkach można mówić o współautorstwie programu komputerowego?

Prawa autorskie do programu komputerowego

Prawa autorskie do programu komputerowego

Kto jest podmiotem praw autorskich do programu komputerowego, jeżeli było on tworzony w ramach stosunku pracy?

Konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

Konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

Jakie są konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy?

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

W jaki sposób może dojść do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy?

Licencja na korzystanie ze znaku towarowego

Licencja na korzystanie ze znaku towarowego

W jakiej formie powinna być udzielona licencja do używania znaku towarowego?

Znak towarowy i formy jego wykorzystywania

Znak towarowy i formy jego wykorzystywania

Czym jest znak towarowy, jakie korzyści wiążą się z jego rejestracją?

Naruszenie praw autorskich

Naruszenie praw autorskich

Jakie roszczenia przysługują twórcy w razie naruszenia jego praw autorskich?

Wykorzystywanie filmów z serwisu Youtube

Wykorzystywanie filmów z serwisu Youtube

Czy filmy z serwisu Youtube można wykorzystać do pozyskania zleceń w obrocie handlowym?

Charakter umowy licencyjnej

Charakter umowy licencyjnej

Na czym polega umowa licencji na gruncie prawa autorskiego?

Film jako przedmiot prawa autorskiego

Film jako przedmiot prawa autorskiego

Czy filmy z Youtube objęte są prawami autorskimi?

Prawo patentowe

Prawo patentowe

Firma zajmująca się pośrednictwem w sprzedaży usług i towarów wymyśliła nowatorski sposób rozliczania się ze współpracownikami. Czy sposób rozliczania może być objęty patentem w Polsce (...)

Wzór przemysłowy na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej

Wzór przemysłowy na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej

Co jest wzorem przemysłowym na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej?

Znak towarowy

Znak towarowy

Jakie oznaczenie może być znakiem towarowym?

Roszczenia przeciwko popełniającemu czyn nieuczciwej konkurencji

Roszczenia przeciwko popełniającemu czyn nieuczciwej konkurencji

Jakie roszczenia może kierować przedsiębiorca przeciwko osobie, która popełnia czyn nieuczciwej konkurencji?

Naruszenie znaku towarowego jako czyn nieuczciwej konkurencji

Naruszenie znaku towarowego jako czyn nieuczciwej konkurencji

Czy naruszenie znaku towarowego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Jakie działania mogą naruszyć prawo ochronne na znak towarowy?

Ochrona wynikająca ze znaku towarowego

Ochrona wynikająca ze znaku towarowego

Jak ochrona przysługuje w związku z zarejestrowaniem znaku towarowego?

Oferowanie w sprzedaży produktów oznaczonych znakiem towarowym

Oferowanie w sprzedaży produktów oznaczonych znakiem towarowym

Czy oferowanie w sprzedaży towarów oznaczonych znakiem towarowym wymaga udzielenia licencji na ten znak?

Licencja na używanie znaku towarowego

Licencja na używanie znaku towarowego

Czy uprawniony ze znaku towarowego może udzielić licencji na jego używanie?

Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

Ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy

Czego nie chroni prawo ochronne na znak towarowy?

Używanie znaku towarowego

Używanie znaku towarowego

Na czym polega używanie znaku towarowego?

Wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego

Wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego

Czy można przedłużyć ochronę wynikającą z zarejestrowania znaku towarowego?

Prawo ochronne na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy

Na czym polega prawo ochronne udzielone na znak towarowy?

Wytwór w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej

Wytwór w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej

W jaki sposób ustawa Prawo własności przemysłowej definiuje pojęcie: wytwór?

Wytwór wzornictwa przemysłowego a utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim

Wytwór wzornictwa przemysłowego a utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim

Jakie cechy musi wykazywać wytwór wzornictwa przemysłowego, by zostać uznany za utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim?

Nowy wzór przemysłowy

Nowy wzór przemysłowy

Jakie cechy musi posiadać wzór przemysłowy, by można uznać go za nowy?

Pozbawienie możliwości rejestracji wzoru przemysłowego

Pozbawienie możliwości rejestracji wzoru przemysłowego

Witam. Mam problem z zarejestrowaniem mojego wzoru w urzędzie patentowym. Podobno ktoś już wcześniej podobny wzór udostępnił publicznie. Czy taki obrót sytuacji oznacza, że jestem pozbawiony możliwości (...)

1

2

3

4

5

...

10

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne