Własność przemysłowa i prawa autorskie - Porady prawne

Zastrzeżenie praw autorskich

Proszę o wskazanie najprostszego i najtańszego sposobu zastrzeżenia praw autorskich w takich tematach jak pomysł na film, oraz słów i muzyki piosenki.

Licencja i sublicencja

Proszę o informacje na temat licencji i sublicencji.

Wykorzystanie fragmentów filmów

Opracowujemy program szkolenia przeznaczonego dla pracowników przedsiębiorstw. Program będzie obejmował prezentację, materiały szkoleniowe oraz pomoce. Między innymi w programie chcielibyśmy uwzględnić (...)

Kiedy można opatentować wynalazek

Chciałbym opatentować swój wynalazek, czy wystarczy że nikt czegoś takiego wcześniej nie opatentował, abym ja mógł to zrobić?

Cecha indywidualności i twórczości utworu.

Co to znaczy, że żeby utwór był chroniony prawem autorskim musi być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze?

Skanowanie czasopism

Jesteśmy spółką inżynierską dla której ważny jest dostęp do bieżącej prasy fachowej. W związku z tym prenumerujemy odpłatnie kilka pozycji. Ponadto otrzymujemy również kilka pozycji promocyjnie, (...)

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Jak w aspekcie karnym rozumiane jest pojęcie produktu podrobionego? Co grozi za handlowanie podrobionymi produktami, np. butami, zegarkami?

Żądanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich

Jakiś czas temu zamówiłem u wykonawcy logo. Zapłaciłem a on obiecał przesłać oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, na co jest korespondencja emailowa. Nie zawiera ona treści oświadczenia (...)

Przeniesienie praw autorskich

Zamówiłem przygotowanie pewnej formy graficznej. Czy przeniesienie praw autorskich na nabywcę utworu wymaga dla swojej ważności szczególnej formy np. pisemnej czy wystarczy e-mail?

Upublicznianie informacji publicznej w internecie

Dzień dobry! Zwróciłem się poprzez BIP do NIK z prośbą o kopię protokołu kontroli przeprowadzonej w jednej z instytucji państwowych. Otrzymaliśmy protokół, naj ego podstawie został napisany (...)

Przedmiot ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Co jest przedmiotem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Pola eksploatacji utworu

Czym są pola eksploatacji utworu?

Majątkowe prawa autorskie

Jaka jest istota majątkowych praw autorskich?

Osobiste prawa autorskie

Jaka jest istota autorskich praw osobistych?

Projekt grafiki jako utwór podlegający prawu autorskiemu

Czy projekt grafiki portalu internetowego jest objęty prawem autorskim?

Uprawnienia producenta fonogramu

Jakie uprawnienia na gruncie prawa autorskiego przysługują producentowi fonogramu (płyty cd z muzyką)?

Rozpowszechnianie korespondencji otrzymanej od innej osoby

Czy rozpowszechnianie korespondencji otrzymanej od innej osoby jest dozwolone?

Utwór oryginalny w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jaki utwór jest oryginalny w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Utwory chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jakiego rodzaju utwory są chronione przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Zastosowanie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W odniesieniu do których twórców, znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Udziały we współautorstwie programu komputerowego

Jak określić udziału we współautorstwie programu komputerowego?

Charakter utworu wspólnego

Czym charakteryzują się utworu wspólne w rozumieniu prawa autorskiego, jakie ma to odniesienie do programów komputerowych?

Program komputerowy jako utwór zależny

Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Współautorstwo programu komputerowego

W jakich przypadkach można mówić o współautorstwie programu komputerowego?

Prawa autorskie do programu komputerowego

Kto jest podmiotem praw autorskich do programu komputerowego, jeżeli było on tworzony w ramach stosunku pracy?

Konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy

Jakie są konsekwencje naruszania prawa ochronnego na znak towarowy?

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

W jaki sposób może dojść do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy?

Licencja na korzystanie ze znaku towarowego

W jakiej formie powinna być udzielona licencja do używania znaku towarowego?

Znak towarowy i formy jego wykorzystywania

Czym jest znak towarowy, jakie korzyści wiążą się z jego rejestracją?

Naruszenie praw autorskich

Jakie roszczenia przysługują twórcy w razie naruszenia jego praw autorskich?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika