e-prawnik.pl Porady prawne

Czas pracy 2011 - jak obliczyć ??

Odpowiedzi w temacie (0)

waleriusz

4.1.2011

Obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym na podstawie znowelizowanego art. 130 § 1 k.p. oblicza się: mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym (4 tygodnie okresu rozliczeniowego x 40 godzin ? zakładając 1-miesięczny okres rozliczeniowy. 4 pełne tygodnie mijają zawsze 28. dnia miesiąca, ponieważ tydzień zgodnie z Kodeksem pracy to 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego), dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego (czyli dni po 28. dniu miesiąca), przypadających od poniedziałku do piątku, odejmując od wyżej otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby świąt przypadających w innym dniu niż niedziela i jednocześnie niebędących dla pracownika dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM