Czy członek Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej może wziąć udział w tajnym głosowaniu nad uchwałą Rady ws. wyznaczenia go do p.o. prezesa Zarządu tej spółdzielni z określonym w tej uchwale comiesięcznym wynagrodzeniem?