Egzamin notarialny 2012

Odpowiedzi w temacie (0)

egzaminnotarialny2012

17.10.2012

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Wyroki zapadły i każdy z nas wie jak były one uznaniowe i jako prawnicy z tą uznaniowością nie możemy się pogodzić. Uważamy, że nie możemy sobie pozwolić na niedbalstwo i pozostawienie tej sprawy bez wyjaśnienia. W związku z powyższym i uzasadnionymi wątpliwościami zarówno co do formy jak i treści tegorocznego egzaminu notarialnego wyłoniła się grupa osób, która jest zdania, że tę sprawę należy zbadać aby uniknąć podobnych sytuacji w roku następnym, aby nie doszło do podobnej sytuacji. Pamiętajmy, że gdy wejdzie w życie ustawa deregulacyjna zmianie ulegną również zasady egzaminu notarialnego i dlatego sprawy te należy monitorować aby w przyszłym roku sytuacja się nie powtórzyła. Mamy następującą mapę drogową którą Wam proponujemy. - Po pierwsze chcielibyśmy wspólnie wypracować stanowisko w sprawach zaskarżania tegorocznego egzaminu w szczególności na poziomie jego niezgodności z ustawą poprzez takie skonstruowanie II kazusu, że niemożliwe było zastosowanie art. 74d § 6 oraz art. 74e § 2. W naszej ocenie naruszenie tych przepisów spowodowało ogromną uznaniowość w ocenie prac. Nie można się zgodzić, na sytuację w której w jednej komisji w danej izbie (Warszawa) zdaje 27 % osób a w drugiej komisji w tej samej izbie zdaje 49 %, gdyż skala różnicy to prawie 50 % miedzy obiema komisjami, a jak wiemy aplikanci w komisjach uszeregowani byli li tylko pod kryterium alfabetycznym a nie jakiegokolwiek stopnia selekcji merytorycznej. - Po drugie bardzo poważnie rozważamy nadanie formy organizacyjnej naszemu działaniu np. poprzez zarejestrowanie stowarzyszenia które będzie monitorowało zarówno sprawy deregulacyjna jak również będzie próbowało wyjaśnić w ministerstwie skalę problemu z jakim w tym roku się zmierzyliśmy oraz równolegle do działań powyższych co do indywidualnych odwołań, będzie wskazywało niedociągnięcia ustawowo/rozporządzeniowe które doprowadziły do tej nieszczęsnej tegorocznej sytuacji egzaminacyjne która nie może się powtórzyć. Między innymi należy zauważyć, że bezprzedmiotowym jest ciągłe wydłużanie czasu egzaminu, przy stałym z roku na rok rozbudowywaniu treści kazusu, gdyż prowadzi to do tego, że w perspektywie czasu będziemy mieć 10 stron kazusu i 12 godzin na jego pisanie co fizycznie jest niemożliwe do wykonania. Jak wszyscy wiemy skala ocen jest pięciostopniowa z czego cztery oceny pozytywne, chcielibyśmy aby powstały zobiektywizowane kryteria wystawiania tychże ocen. Poza powyższymi jest jeszcze kilka mankamentów na które należy zwrócić ministerstwu uwagę. Na wstępie proponujemy się policzyć i w związku z powyższym proszę Was o przesyłanie na adres e-mail aplikanci.notarialni2012@o2.pl swoich deklaracji uczestnictwa w tej inicjatywie, deklaracje mogą być na razie anonimowe, prośba tylko o podanie z jakiej izby (siedziba) jest dana osoba gdyż chcielibyśmy aby ww. inicjatywa była ogólnopolską, oraz zapraszamy również obecnych aplikantów jako, że ta sprawa dotyczy również ich, oraz wszystkich którzy mają zamiar w przyszłości zdawać egzamin notarialny gdyż to o jego ulepszenie się staramy. Jeśli będzie nas odpowiednia ilość zrobimy spotkanie na którym omówimy szczegóły, żywię nadzieję, że osoby aktywne na tej liście które po egzaminie się udzielały również zgłoszą swój akces. Jeżeli będzie nas odpowiednia ilość to zorganizujemy spotkanie i na tym spotkaniu podejmiemy decyzje jakie formy przyjmiemy dla naszej dalszej współpracy. Pamiętajmy, że egzamin zdawało w całej Polsce ponad 800 osób a zdało ponad 300 więc jest nas ponad 500 prawników to bardzo dużo i poważna siła. I na koniec chcielibyśmy zaznaczyć, że nasza inicjatywa nie jest skierowana przeciwko komukolwiek, jej celem jest udzielanie pomocy w szczególności Ministerstwu Sprawiedliwości poprzez wskazanie niedoskonałości w procedurze egzaminacyjnej a jednocześnie jako prawnicy nie możemy sobie pozwolić na bierność w sytuacji gdy zaistniałe niedoskonałości powodują tak daleko idące zagrożenia dla naszych praw podmiotowych.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: