Hipoteka - przymusowy wpis

Odpowiedzi w temacie (0)

brynek

25.11.2014

Ktos podpowie jaka sume hipoteki przymusowej mam wpisac w formularzu KW-WPIS w rybryce prawa i ograniczenia . Dług zasadzony wynosi 11990.00 zł z odsetkami od 20.04.2014 do dnia zapłaty.Z kosztów postepowaqnia jestem zwolniony.Jaka tresc żądania wpisuje ? Czy tak moze byc : 8. Treść żądania: Wnoszę o wpis hipoteki przymusowej nr 00000000/4 w wysokości 11.990.00 zł ( jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20.04.2014r do dnia zapłaty ustanowionej na rzecz wnioskodawcy Franka Dolasa PESEL...zamieszkałego w ................. Syna ............ Mam to jakos obliczyc i jeszcze jaka kwote wpisac na dole rubryki - wartosc przedmiotu żądania.........

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.2.2010

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 30.8.2017

  Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

  Jest to jeden z rodzajów hipoteki. Właściwie jest jej szczególną odmianą, która została odrębnie uregulowana. Hipotece przymusowej została wyznaczona specjalna rola w obrocie (...)

 • 9.11.2004

  Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)

 • 7.5.2009

  Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem wierzyciela, (...)

 • 11.5.2010

  Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności (...)