e-prawnik.pl Porady prawne

niezbędne elementy umowy

Odpowiedzi w temacie (2)

arbiter

23.4.2014

Witam, czy możecie mi powiedzieć jakie są niezbędne elementy umowy, aby była ona ważna przed sądem? Wiem, że jest wiele typów umów i do każdej z nich są osobne ważne elementy, mi jednak chodzi o takie ogólnie, które każda umowa między 2 osobami musi zawierać aby była skuteczna przed sądem. Szukałem w internecie jednak tam podawane są elementy dla poszczególnych typów umów. Wypisałem sobie kilka elementów, chciałbym wiedzieć czy to wszystko czy czegoś nie pominąłem. 1. Tytuł umowy. Czy na pewno tytuł umowy jest ważny? 2. Data i miejsce sporządzenia umowy. 3. Oznaczenie stron umowy. 4. Oznaczenie przedmiotu umowy. 5. Postanowienie, iż do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 6. Postanowienie, iż umowę sporządzono w x jednobrzmiących egzemplarzach po y egzemplarzy dla każdej ze stron. 7. Podpisy stron umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

arbiter

2014-04-24 15:16:17

Może ogólnie powiem o co mi chodzi. O rzeczy np. Jeśli nie zrobisz czynności A (np. naprawienie uszkodzonego przez ciebie samochodu), to poniesiesz karę pieniężną w określonej kwocie, albo jeśli wykonasz czynność B ( np. zdradzisz tajemnicę, którą ci powiedziałem), to też poniesiesz karę finansową, ogólnie chciałbym mieć takie rzeczy uregulowanie umową, którą w razie czego mógłbym dochodzić swoich praw przed sądem.

bato3

2018-04-09 13:10:19

Jeżeli nie zawrzesz kar w umowie, to będą użyte te z KC, ale są one słabe i wykluczają się. Dlatego też warto zapisać kary w treści umowy. (także za częściowe wykonanie, uszkodzenia, sprzeniewierzenie materiałów itd... Wszystko to czego się obawiasz i jaką formę zadośćuczynienia chcesz)

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM