Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku.

Odpowiedzi w temacie (0)

Kamaaaa123

28.2.2016

Proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości - usatysfakcjonują mnie odpowiedzi TAK/NIE: pytanie nr 1 ? czy w sprawie roszczenia do gminy o odszkodowanie z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego można wnioskować również o zadośćuczynienie (jako szkodę niemajątkową) w zakresie m.in. cierpienia moralnego i psychicznego (w następstwie bezradności, stresu i frustracji spowodowanymi utratą możliwości wykonywania pracy i korzystania z własnej nieruchomości)?, pytanie nr 2 ? jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 brzmi ?tak? to, czy roszczenie do gminy może obejmować jednocześnie zakres odszkodowania z tytułu czynszu (wraz z naliczonymi ustawowymi odsetkami) oraz zadośćuczynienie?, pytanie nr 3? zgodnie z obowiązującym prawem wysokość odszkodowania z tytułu niezapewnienia przez gminę lokalu socjalnego można wyliczyć za okres ostatnich 3 lat + odsetki ustawowe. Jeśli po tym okresie nadal trwają negocjacje z gminą, czy można nadal naliczać odsetki ustawowe za kolejne okresy aż po dzień końca negocjacji bądź do dnia skierowania sprawy do sądu jeśli nie uda się wypracować kompromisu?,

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

NA SKÓTY