po jakim czasie po odbyciu kary mogę ubiegać się o wymazanie wyroku

Odpowiedzi w temacie (3)

MaciejM

13.9.2010

po jakim czasie po odbyciu kary mogę ubiegać się o wymazanie wyroku chodzi o zakaz prowadzenia pojazdów wyrok zakończył się w kwietniu tego roku

Nie znalazłeś odpowiedzi?

sams

2010-09-14 11:05:24

Zgodnie z treścią art. 76 kodeksu karnego skazanie (w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary) ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5 kk (obowiązku naprawienia szkody). Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. W tym przypadku zatarcie skazania i usunięcie kart karnych z rejestru skazanych następuje z mocy prawa, czyli automatycznie, bez potrzeby jakichkolwiek starań ze strony skazanego oraz bez potrzeby wydawania w tym przedmiocie jakiejkolwiek decyzji.

MaciejM

2010-09-29 18:44:52

wystąpiłem do krajowego rejestru skazanych i pomimo iż wyrok czyli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres lat trzech jak i środki karne czyli grzywna oraz upublicznienie wyroku zostały wykonane to uzyskałem informację iż widnieję w rejestrze czyżby brak weryfikacji ze strony organu wydającego chcę zaznaczyć ze straciłem jako karany możliwość intratnej pracy

Jurczuk

2013-02-17 19:53:01

Zostałem skazany na karę pozbawienia wolności na okres półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat w Grudniu 2010r.oraz grzywny za korupcję, grzywnę zapłaciłem. Po jakim czasie mogę ubiegać się o wymazanie kary z rejestru o karalności.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.1.2011

  Prawo łaski Prezydenta RP

  Głównym celem postępowania ułaskawieniowego jest korekta prawomocnego wyroku w części dotyczącej kary. Ułaskawienie bowiem polega na całkowitym lub częściowym darowaniu albo złagodzeniu kary (...)

 • 24.7.2018

  Dłuższe kary dla przestępców?

   Nie będzie już kary łącznej i wyroku łącznego. Kary za wszystkie czyny są wykonywane po kolei.

 • 9.6.2018

  Surowe kary za nieoczyszczanie ścieków

  Za opóźnienie w wykonaniu prawa Unii w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych TSUE zasądził od Włoch zapłatę ryczałtu w wysokości 25 mln EUR i okresowej kary pieniężnej (...)

 • 22.8.2016

  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi

  W wielu wypadkach uzyskanie dla nas korzystnego wyroku Sądu, jest dopiero pierwszym krokiem w dochodzeniu naszych roszczeń. W szczególności gdy dłużnik nie zamierza dobrowolnie zaspokoić potwierdzonego (...)

 • 25.9.2017

  Miarkowanie kary umownej

  Instytucja kary umownej została uregulowana w Kodeksie cywilnym (art. 483 i nast.). Zgodnie z nim można w umowie zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania (...)