e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo energetyczne konsultacje społeczne

Odpowiedzi w temacie (0)

Michael87k

14.2.2014

art. 5 6e Prawa energetycznego Sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia jego publiczny dostęp. Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument sporządzany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-mentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej w konsultacji z krajo-wymi organami regulacyjnymi, organizacjami konsumentów, partnerami spo-łecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i paliw gazowych. Bardzo proszę o informacje dot. tych konsultacji. Kto przeprowadza te konsultacje, jaki one mają charakter jakie są konsekwencje braku tychże konsultacji itp. ?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM