Skarga do Premiera na bezczynność urzędników Kancelarii Premiera.

Odpowiedzi w temacie (0)

ObywatelPL

3.4.2018

Dzień dobry, Proszę o poradę jak złożyć skargę do Premiera na urzędników jego kancelarii. Rzeczy polega na tym, że złożyłem skargę do Premiera na jeden z urzędów oraz na właściwego ministra, któremu podlega ten urząd, a który to minister nie zareagował na naruszanie prawa i bezczynność urzędników. Niestety Kancelaria Premiera również zlekceważyła sprawę, posłużyła się ogólnikami, w ogóle nie odniosła się do części zarzutów, a także posłużyła się informacjami nieprawdziwymi (kłamstwami) oraz w ogóle nie przeprowadziła żadnego postępowania tylko zwróciła się z zapytaniem do ministra, który przedstawił własną wersję zdarzeń (został sędzią we własnej sprawie) i na tej podstawie otrzymałem odpowiedź. W odpowiedzi jest również zawarta informacja - "Ponadto informuję, że postępowanie skargowe, uregulowane przepisami Działu VIII kpa, jest określone jako odrębne postępowanie i ? w przeciwieństwie do postępowania administracyjnego ? nie są w nim podejmowane merytoryczne decyzje w sprawie. Składającemu skargę przysługuje jedynie, zgodnie z art. 238 powyższej ustawy, prawo do otrzymania zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjne, co oznacza, że od otrzymanej odpowiedzi na skargę nie przysługują środki odwoławcze do organu wyższego stopnia ani prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego o zbadanie jej zgodności z prawem. Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 239 Kpa § 1 w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego." Pytanie brzmi jak można złożyć skargę do Premiera na jego urzędników, ponieważ skargę składa się do Kancelarii Premiera, a więc ponownie trafi ona do rąk urzędników, na których chcę złożyć skargę. Będę zobowiązany za pomoc jak rozwiązać tę sprawę.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2015

  Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

  Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. (...)

 • 26.3.2015

  Skarga na czynności komornika

  Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego (...)

 • 11.12.2017

  Nowy, stary rząd

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na urząd Prezesa Rady Ministrów. Powołał też członków Rady Ministrów. Prezydent odebrał również (...)

 • 24.2.2018

  Tajemniczy rządowy program termomodernizacji

  Poprawa jakości powietrza w Polsce, sytuacji mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz efektywności energetycznej Polski – to główne cele ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego (...)

 • 26.6.2017

  Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

  Nowelizacja przepisów m.in. zlikwidowała obowiązek strony wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, który do tej pory był koniecznym etapem, warunkującym możliwość (...)