e-prawnik.pl Porady prawne

Skarga do Premiera na bezczynność urzędników Kancelarii Premiera.

Odpowiedzi w temacie (0)

ObywatelPL

3.4.2018

Dzień dobry, Proszę o poradę jak złożyć skargę do Premiera na urzędników jego kancelarii. Rzeczy polega na tym, że złożyłem skargę do Premiera na jeden z urzędów oraz na właściwego ministra, któremu podlega ten urząd, a który to minister nie zareagował na naruszanie prawa i bezczynność urzędników. Niestety Kancelaria Premiera również zlekceważyła sprawę, posłużyła się ogólnikami, w ogóle nie odniosła się do części zarzutów, a także posłużyła się informacjami nieprawdziwymi (kłamstwami) oraz w ogóle nie przeprowadziła żadnego postępowania tylko zwróciła się z zapytaniem do ministra, który przedstawił własną wersję zdarzeń (został sędzią we własnej sprawie) i na tej podstawie otrzymałem odpowiedź. W odpowiedzi jest również zawarta informacja - "Ponadto informuję, że postępowanie skargowe, uregulowane przepisami Działu VIII kpa, jest określone jako odrębne postępowanie i ? w przeciwieństwie do postępowania administracyjnego ? nie są w nim podejmowane merytoryczne decyzje w sprawie. Składającemu skargę przysługuje jedynie, zgodnie z art. 238 powyższej ustawy, prawo do otrzymania zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjne, co oznacza, że od otrzymanej odpowiedzi na skargę nie przysługują środki odwoławcze do organu wyższego stopnia ani prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego o zbadanie jej zgodności z prawem. Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 239 Kpa § 1 w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego." Pytanie brzmi jak można złożyć skargę do Premiera na jego urzędników, ponieważ skargę składa się do Kancelarii Premiera, a więc ponownie trafi ona do rąk urzędników, na których chcę złożyć skargę. Będę zobowiązany za pomoc jak rozwiązać tę sprawę.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM