e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa kontra dzienna norma

Odpowiedzi w temacie (1)

mania1983

14.1.2005

Mam podpisana umowę o prace na okres roku. Pracuje jako telemarketer i sprzedaje książki. W umowie mam zawarta tylko stawkę za godzinę, a nie za sprzedane książki. Ostatnio się dowiedziałam, że mogą mnie zwolnić z pracy, jeżeli nie zrobię dziennej normy, czyli 3,5 książki, ale nie zawarli tego w umowie. Czy w związku z tym mogą mnie zwolnić pod takim pretekstem, że nie wyrabiam dziennej normy???

Nie znalazłeś odpowiedzi?

dawid

2005-03-17 12:28:28

Norma pracy wpływa tylko na wysokość wynagrodzenia pracownika. Postanowienie o stosowaniu norm pracy powinno być zawarte albo w umowie o pracę, albo w regulaminie pracy lub w układzie zbiorowym pracy do których odsyła umowa o pracę. W razie braku takich przepisów, albo wyraźnego określenia zasad wynagrodzenia w umowie o pracę, wiążą strony umowy o pracę takie zasady wynagrodzenia, jakie zawarto w umowie o pracę. W stanie faktycznym wskazano, że w umowie o pracę wyraźnie określono sposób wynagrodzenia pracownika. Wprowadzenie przez pracodawcę nowych zasad wynagradzania nie zmienia zawartej umowy o pracę. Wobec tego sposób wynagradzania nie zmienia się. Umowa, o której mowa, jest umową na czas określony. Dlatego nie można jej zmienić w drodze wypowiedzenia. Może się ona zakończyć na 2 sposoby. Po pierwsze na skutek upływu czasu, na jaki została zawarta, po drugie na skutek rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Jednak może to nastąpić wyłącznie w skutek ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. A także w skutek przyczyn wymienionych w art. 53 Kodeksu pracy (choroba pracownika i usprawiedliwiona nieobecność w pracy przez określony czas). Dlatego niewypełnianie przez Panią nowowprowadzonych norm pracy nie uzasadnia rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, a nawet nie ma wpływu na ustaloną wysokość wynagrodzenia.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM