Umowa o podwyższanie kwalifikacji pracownika

Odpowiedzi w temacie (2)

stein77

29.12.2006

Opis sytuacji: pracownik ma podpisaną umowę na czas określony, która kończy się 31 grudnia 2006r. Jednocześnie ma podpisaną inną umowę, w której pracodawca zobowiązuje się finansować studia podyplomowe pracownika. W umowie tej zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy przez okres 3 lat od momentu zakończenia studiów. 31 grudnia będzie miała miejsce sytuacja, że "normalna" umowa o prace zakończy się, jednak pozostanie zobowiązanie przepracowania 3 lat od zakończenia studiów (31 XII pozostanie do przepracowania jeszcze 2,5 roku). Czy zobowiązanie to automatycznie przedłuża umowę o pracę o te 2,5 roku, pomimo zakończenia "normalnej" umowy o pracę w dniu 31 grudnia? Jak powinien teraz zachować się pracodawca?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

black

2007-01-02 15:13:57

Brak podstaw prawnych do automatycznego przedłużenia umowy o pracę. Pracodawca może zawrzeć następną umowę o pracę. Jeżeli tego nie zrobi umowa o obowiąku przepracoawania trzech lat po ukończeniu studiów po praostu przestaje obowiązywać obydwie strony i nie masz w stosunku do pracodawcy żadnych roszczeń

jasiu60

2007-01-04 14:49:51

Fajne pytanie i wcale nie takie proste. Właśnie - jak powinien zachować się pracodawca? Jest to umowa, a nie skierowanie na studia przez pracodawcę. W tym przypadku zasadne będzie powołanie się na Art. 65. § 2, który stwierdza, że: "W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu." Podpisując taką umowę pracodawca miał zapewne plany zatrudnienia tegoż pracownika przez rzeczone trzy lata. Równocześnie pracownik w tym czasie swoje plany życiowe opierał na konieczności wywiązania się z takiego zapisu i w związku z tym mógł pominąć działania, zmierzające do innego ułożenia sobie kariery zawodowej (nie szukał innej pracy, wybrał określoną specjalizację etc.) Znowu kodeks cywilny Art. 354. § 1. mówi, że: "Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. § 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel" Z tego wynika, że pracodawca powninien poprzez przedłużenie umowy umożliwić pracownikowi wywiązanie się ze zobowiązania. Może jeszcze Art. 494. Kodeksu Cywilnego, stwierdzający że: "Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania." Jeśli pracodawca w myśl tych praepisów będzie się uchylał od dalszego zatrudniania pracownika w najlepszym razie naraża się na proces o odszkodowanie za utracone oczekiwane korzyści, wynikające z podporządkowania się wymogom tej umowy. Warto zajrzeć też do Wyroku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie z dnia 15 marca 2006 r. opisanego w: GAZETA PRAWNA NR 238 (1856) 2006-12-07 > Tygodnik Prawa Pracy. Wyjaśniono tam, jakie są różnice pomiędzy skierowaniem na studia, a umową dofinansowania. Ta druga w myśl orzeczenia jest umową cywilną i dlatego stosowane muszą być przepisy o umowach zawarte w Kodeksie Cywilnym. Sprawa ciekawa, dobry adwokat zaprowadzi ją nawet przed Sąd Najwyższy, ale na bezkosztowe nieprzedłużenie takiej umowy moim zdaniem szans nie ma.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.10.2017

  Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

  Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Umowa (...)

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • 31.3.2016

  Wygaśnięcie umowy o pracę

  Kodeks pracy  przewiduje, iż umowa o pracę ulega albo rozwiązaniu, albo wygaśnięciu . W kwestii sposobów rozwiązania umowy o pracę, stosowną regulację ustawodawca wpisał zbiorczo (...)

 • 9.6.2019

  Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

  Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy bez względu na podstawę zatrudnienia.

 • 18.4.2017

  Porzucenie pracy - Jakie są konsekwencje porzucenia pracy?

  Obecnie porzucenie pracy nie jest w sposób szczególny uregulowane w polskim systemie prawnym jednak porzucenie pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, (...)