e-prawnik.pl Porady prawne

Uprawnienia straży miejskiej

Odpowiedzi w temacie (0)

piotrk93

31.10.2013

Witam otóż od niedawna borykam sie z problemem uprawnien strazy miejskiej w kwestii kontroli przez nich osiaganych predkosci kierujących pojazdem. Sprawa dotyczy stawiania fotoradarow przez w/w organ. Otóz na codzien mam przyjemnosc zauwazyc na drodze przenosne fotoradary strazy miejskiej. Zaglebiajac sie w temat i odwolujac sie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego (sygn. akt U 1/07) pytam dlaczego jeszcze straz miejska rozstawia dane fotoradary i karze kierowcow mandatami? Uprawnienia przyznane strażnikom miejskim w zakresie kontroli drogowej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.Zgodnie z przepisem § 17 ust. 1, ?strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących pojazdami (?) przekraczających dozwoloną prędkość?. Czynności te mogą być wykonywane przez strażników straży miejskiej ?wyłącznie przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości?. A zatem przepisy rozporządzenia przyznają uprawnienie strażnikom straż miejskich do pomiaru prędkości fotoradarem. Jednakże jak zostało to przedstawione w w/w wyroku TK przepisy te są niezgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. ? prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z r. 2005, nr 108, poz. 908 ? ze zm.). Przepisy ustawy (art. 130a ust. 4 i 9) przyznają bowiem strażnikom jedynie uprawnienie do unieruchamiania (blokowania), przemieszczania lub usuwania z drogi pojazdów pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione. Tak więc straż miejska ma prawo jedynie zakładać blokady. Ustawa nie przewiduje przyznania strażnikom straży miejskich żadnych innych uprawnień w zakresie kontroli ruchu drogowego. Rozporządzenie Ministra SWiA przywołane wyżej zostało wydane na mocy upoważnienia zawartego w ustawie ? prawo o ruchu drogowym. Ustawa ta nie przewiduje ? co wyżej wskazano ? innych uprawnień dla straży miejskich niż blokowanie / usuwanie pojazdów; także w upoważnieniu do wydania rozporządzenia ustawa nie wspomina o szerszym zakresie uprawnień. Skoro tak, to Minister wydając rozporządzenie przyznające strażnikom miejskim uprawnienie do pomiaru prędkości przekroczył upoważnienie ustawowe. Innymi słowy, przepisy rozporządzenia są niezgodne z przepisami ustawy, co z kolei narusza Konstytucję RP (art. 92 ust. 1). Czy zatem nie jest tak (lub nie powinno byc tak ze.. skutkiem niekonstytucyjności przepisów jest to, że przepisów takich nie stosuje się?? A zatem, skoro przepisy rozporządzenia upoważniające strażników miejskich do używania fotoradaru nie mają zastosowania, to wszelkie działania straży miejskiej w tym zakresie są bezskuteczne?? jako dokonywane bez podstawy prawnej, a nawet z przekroczeniem uprawnień przyznanych ustawą?? Prosze o wyjasnienie danej kwestii. Z góry dziekuje. Źródło pomocnicze: Amadeus Kancelaria Prawnicza Wrocław - Opinia prawna w sprawie kontroli prędkości dokonanej przez straż miejską

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM