e-prawnik.pl Porady prawne

VAT-25

Odpowiedzi w temacie ()

BlackHawks

29.3.2013

Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, z Niemiec motocyl trafil do mnie. W Urzędzie komunikacji zostałem poinformowany,że potrzebuje dokumentu potwierdzajacego przeglad tegoż motocyklu oraz dokument potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka i transportu tzw. VAT-25, który musiałem uzyskac w Urzędzie Skarbowym. W Urzędzie Skarbowym dowiedziałem sie, aby uzyskac taki dokument stwierdzający brak obowiązku uiszczenia takiego podaktu jest to ,że pojazd musi byc potraktowany jako używany. Według Urzędu Skarbowego, żeby motocyl mógł zostac uznany używanym musi miec przejechane minimum 6000 tys. km oraz byc zarejstrowany przez wczesnijszego wlasciciela przez minimum 6 miesiecy. Jednak motocyl ten miał przejechane ok 1500 km i niestety nie spełnia tego kryterium, chociaz jest to motocykl wyprodukowany w roku 2009 i byl uzywamy ok. 2 lat, a ja go nabylem w 2011, Urząd Skarbowy odmówił mi wydania takiego zwolenia i nakazał zaplacic 23% podatek od wartosci zakupu tego motocyklu. Teraz mam pytanie, czy ktos spotkal sie z taka sytuacja, co mozna zrobic w takim przypadku? jak to mozliwe jest, zeby placic dwa razy podatek VAT? dla mnie ejst to calkowicie niezrozumiale, ze gdy zapłaciłem 19% podatek w Niemczech oraz to czemu mam dodatkowo płacic 23% podatek w Polsce, jaki to ma sens, wynika z tego ze mam zaplacic w sumie 40 % podaktu, chyba po to wstepowalismy do Uni Europejskiej, zeby nie placic podwojnie Vatu, nie po to cliłem motocykl w Niemczech, zebym pozniej musial zaplacic 40 % Vatu tylko po to ze ten podatek wyniósł 19 % a nie tak jak w Polsce sobie liczą 23 %. Czy to jest zgodne z prawem i nic nie można z tym zrobic żeby uniknąc płacenia tego według mnie bezzasadnego Vatu?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

mrozowskim

2013-03-29 22:23:59

Musi Pan wycofać wniosek i wyjeździć jeszcze 4501 km, żeby licznik wskazywał 6001 km i będzie o.k. Raz jeszcze zrobić badanie i udać się z nowym wnioskiem do US. Innym rozwiązaniem jest ubieganie się o zwrot VAT w Niemczech z powodu wywozu nowego pojazdu do innego Państwa członkowskiego. Decyzja US jest jak najbardziej zgodna z prawem i to nawet nie wymyślonym przez naszego ustawodawcę, a opartego na dyrektywie Unijnej, która harmonizuje podatek VAT w całej UE.

BlackHawks

2013-03-29 22:34:47

Przeszukujac dzisiaj internet w celu znalezienia odpowiedzi na moja pytanie natknolem sie na pewen artykul, w ktorym byla podana sytuacja prawie identyczna do mojej,i ten podatek naliczony przez US jest jak najbardziej nie prawidlowy, moze teraz przytocze te artykul, o to wlasnie on: "zapłata podatku VAT z tytułu zakupu samochodu w Stanach Zjednoczonych INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana ???? przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2008r. (data wpływu 11 września 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2008r. (data wpływu 19 listopada 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zapłaty podatku VAT z tytułu zakupu samochodu w Stanach Zjednoczonych ? jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 września 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zapłaty podatku VAT z tytułu zakupu samochodu w Stanach Zjednoczonych.Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 listopada 2008r. (data wpływu 19 listopada 2008r.). W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca w lipcu 2008r. zakupił w USA samochód osobowy marki Mercedes, ML 320 o numerze nadwozia ???, pojemności 2987, roku produkcji 2008, przebiegu 2000 mil.Podatek VAT i cło zostało opłacone w Niemczech w wysokości 4.475,43 Euro. Akcyzę Wnioskodawca zapłacił w Polsce ? 15.477,00 PLN.Urząd Skarbowy w ???? zażądał od Wnioskodawcy zapłaty podatku VAT w kwocie 15.873,00 PLN, którą w dniu 9 września 2008r. Wnioskodawca zmuszony był zapłacić aby mócStrona: 2 Interpretacja-Podatkowa.pl - największe archiwum polskich interpretacji podatkowych zarejestrować samochód. Przedmiotowy samochód Mercedes ML 320 CDI został sprowadzony na prywatne potrzeby Wnioskodawcy i nie jest związany z działalnością firmy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Urząd Skarbowy miał prawo zażądać opłaty podatku VAT w Polsce, jeżeli podatek był już opłacony w Niemczech... W jaki sposób starać się o zwrot niesłusznie zapłaconego podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, według jego wiedzy i opinii innych osób, które też sprowadzały podobne samochody z USA i nie płaciły podatku VAT w innych urzędach skarbowych w Polsce, niesłusznie opłacił on podatek VAT na terenie Polski. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zauważyć należy, iż Wnioskodawca dokonał importu samochodu osobowego w rozumieniu art. 30 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. Nr 347, poz. 1 ze zm.).W myśl tego przepisu ?import towarów? oznacza wprowadzenie na terytorium Wspólnoty towarów, które nie znajdują się w swobodnym obrocie w rozumieniu art. 24 Traktatu.Zgodnie z treścią art. 24 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r. Nr 90 str. 864/2 ze zm.) produkty pochodzące z państw trzecich są uważane za będące w swobodnym obrocie w jednym z Państw Członkowskich, jeżeli dopełniono wobec nich formalności przywozowych oraz pobrano wszystkie wymagane cła i opłaty o skutku równoważnym w tym Państwie Członkowskim i jeżeli nie skorzystały z całkowitego lub częściowego zwrotu tych ceł lub opłat.Stosownie do art. 60 ww. Dyrektywy miejscem importu towarów jest Państwo Członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie ich wprowadzenia do Wspólnoty.Zgodnie zatem z generalną zasadą miejscem importu towarów jest terytorium Państwa Członkowskiego, na którym znajdują się towary w momencie wprowadzenia ich na terytorium Wspólnoty. Obowiązek podatkowy z tytułu importu powstaje więc, co do zasady, w pierwszym państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego granicę przekracza towar pochodzący z państw trzecich. W świetle powyższego w sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca dokonał importu samochodu osobowego na terytorium Niemiec. Następnie zaś dokonał przemieszczenia samochodu osobowego z terytorium Niemiec na terytorium kraju. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawyStrona: 3 Interpretacja-Podatkowa.pl - największe archiwum polskich interpretacji podatkowych są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Wewnątrzwspólnotowe nabycie występuje pod warunkiem, że dostawcą towarów jest podatnik podatku od towarów i usług lub podatnik podatku od wartości dodanej, nabywcą jest podatnik podatku od towarów i usług lub podatnik podatku od wartości dodanej, bądź też osoba prawna niebędąca podatnikiem, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma również miejsce gdy dokonujący dostawy jak i nabywca towarów nie są podatnikami, o których mowa wyżej, a przedmiotem nabycia są nowe środki transportu (art. 9 ust. 3 ustawy). Każde zatem przemieszczenie nowego środka transportu pomiędzy krajami członkowskimi UE, któremu towarzyszy przeniesienie prawa do rozporządzania nim jak właściciel podlega opodatkowaniu VAT. W przedstawionym stanie faktycznym samochód osobowy z terytorium Niemiec do Polski przemieszcza osoba fizyczna na potrzeby własne, czyli przemieszczenie nie służy czynnościom wykonywanym przez tą osobę jako podatnika na terytorium kraju oraz przemieszczeniu towaru z Niemiec do Polski nie towarzyszy przeniesienie prawa do rozporządzania nim jak właściciel. Zatem przemieszczenie samochodu osobowego z terytorium Niemiec do Polski nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, przy czym bez znaczenia jest fakt, czy przedmiotem przemieszczenia jest nowy środek transportu czy też nie. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju. Cyt. wyżej przepis stanowi wyraźnie o przemieszczeniu towarów przysłanych na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. Natomiast z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że samochód osobowy przemieszcza osoba fizyczna na własne potrzeby. Zatem w sprawie będącej przedmiotem wniosku cyt. wyżej przepis nie ma zastosowania. Reasumując uznać należy, iż stanowisko Wnioskodawcy, iż niesłusznie zapłacił podatek VAT na terenie Polski jest prawidłowe. Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach informuje, iż stosownie do art. 72 § 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. W myśl art. 73 § 1 pkt 6 tej ustawy nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem złożenia korekty deklaracji w podatku od towarów i usług obniżającej wysokość zobowiązania podatkowego, w związku ze zwiększeniem kwoty podatku naliczonego lub obniżeniem kwoty podatku należnego wStrona: 4 Interpretacja-Podatkowa.pl - największe archiwum polskich interpretacji podatkowych rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Zatem w sytuacji, gdy u Wnioskodawcy wystąpi nadpłata podatku od towarów i usług, będzie mu przysługiwało prawo złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 80 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. W myśl art. 80 § 2 ww. ustawy po upływie terminu określonego w § 1 wygasa również prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych oraz możliwość zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art. 80 § 3 ww. ustawy złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu ? do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała." Wiec ja juz sam nie wiem, jak to do konca jest z tym podatkiem, moze mial ktos ejszcze do czynienia z taka sytuacja jak ja?

mrozowskim

2013-03-29 22:47:05

Rozumiem, że Pan nie nabył motocyklu w Niemczech, tylko w Stanach i jako jego właściciel dokonał importu na teren UE przez Niemcy i już bez przenoszenia własności przemieścił motocykl na teren Polski. W takiej sytuacji pozostaje wydrukować ten artykuł i dać go do poczytania urzędnikom w US.

BlackHawks

2013-03-29 22:51:31

Tak wlasnie tak,motocyl zakupilem w USA,a podatek zaplacilem w Niemczech, a urzednicy w US chca, zebym zaplacil im ejszcze raz VAT, co od razu uwazalem za bezpodstawne, ale jak widac urzednicy w US nie sa do konca zaznajomieni z przepisami albo szukaja pieniedzy i wyroznienia.....

logos82

2016-10-09 14:22:45

Mam upatrzone auto, które chciałbym kupić ale przed transakcją pojawiła się pewna wątpliwość. Otóż sprzedawca auta (Polak, który sprowadził go do kraju, auto opłacone, przegląd, tłumaczenia zrobione) chce rozliczyć się ze mną w oparciu o vat-marżę. Wprawdzie w niemieckim briefie widnieje osoba fizyczna (niemka) to jednak zapala mi się lampka czy aby VAT od tego auta został opłacony w Niemczech i czy np. ta niemka (mimo tego, że w niemieckim teil 1 i 2 nie ma nic co wskazywało że to auto firmowe, leasingowe) nie była np. płatnikiem vat w Niemczech. Zmierzam do tego czy aby nie będę potem musiał odprowadzić vat w polskim US od kwoty zakupu auta (skutek nabycia wewnątrzwspólnotowego.). Dodam, że auto jest wyrejestrowane, ma niemieckie, niebieskie blachy(zgodne z dowodem) ale na opelvindecoder znalazłem info, że nr rej. pierwszej rejestracji był inny niż obecny. Pytanie finalne: jak sprawdzić i czy w ogóle to jest możliwe czy auto jest obciążone VAT-em, jaki jest jego status w tym względzie i czy po jakimś czasie US nie dobierze mi się do skóry... jeśli go NIE opłacę.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM