Wzór wniosku o zatarcie skazania

Odpowiedzi w temacie (1)

narratorek

31.3.2006

Witam, Bardzo prosze o wzor wniosku o zatarcie skazania, lub chociaz wskazowki co powinien taki wniosek zawierac.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

taquan

2006-04-05 21:04:40

Imię i nazwisko Data Adres zamieszkania Oznaczenie Sądu, który skazał nas na karę, o zatarcie której wnosimy Wniosek o zatarcie skazania W imieniu własnym, na zasadzie art. 107 kk i art. 37 kkw wnoszę o zatarcie skazania, które nastąpiło wyrokiem Sądu… (oznaczenie) z dnia… (data wyroku), sygn. akt… (podać sygnaturę). Uzasadnienie Wyrokiem Sądu… (oznaczenie) z dnia… (data wyroku), sygn. akt… (podać sygnaturę) zostałem skazany na karę grzywny w wysokości.. (podać liczbę stawek i wysokość jednej stawki) za czyn z art. (podać artykuł z kodeksu karnego - określony w wyroku). Grzywnę tą uiściłem w całości w dniu… (podać kiedy, jeśli rozłożono na raty to również). Tak więc od daty wykonania kary grzywny minęły ponad 3 lata. W okresie tym przestrzegałem zasad porządku prawnego, nie byłem karany a orzeczona kara spełniła swe funkcje wychowawcze. W związku z tym, iż spełnione zostały przesłanki materialne do ubiegania się przeze mnie o wcześniejsze zatarcie skazania wnoszę jak na wstępie. Podpis własnoręczny

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: