Zestaw Kodeksów mp3 w formacie audio na płytach cd LEKTOR

Odpowiedzi w temacie (0)

jano1981

11.3.2011

W skład zestawu wchodzą: kodeks cywilny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny,kodeks postępowania cywilnego, kodeks spółek handlowych, kodeks pracy, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania administracyjnego, konstytucja RP. Łącznie jest 9 kodeksów. Wszystkie na płytach cd. Nagrane przez prawdziwego lektora, nie przez program lub syntezator jakich już dużo widziałem w internecie. Zainteresowanych proszę o kontakt e-mailowy: wylag@poczta.fm

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

  Od 1 października 2018 r. każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem (...)

 • JPK_VAT z deklaracją

  JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który (...)

 • Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

  Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy, biorąc pod uwagę (...)

 • Nowe wytyczne Rady Europy w zakresie ochrony danych związanych ze stanem zdrowia

  Rada Europy 27 marca 2019 r. wydała, skierowany do 47 państw członkowskich, zestaw wytycznych, mających na celu zapewnienie, zarówno w dziedzinie prawa, jak i w praktyce, pełnej zgodności (...)

 • Jak będzie rozwijane partnerstwo publiczno-prywatne?

  Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. To pogłębiona diagnoza rynku i zestaw konkretnych działań na rzecz rozwoju PPP. Jej (...)

NA SKÓTY