e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Listopad 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Jak zabezpieczyć płatność ceny?

  Gdy strona umowy zobowiązana będzie do zapłaty ceny w przyszłości, wtedy występuje ryzyko, że wierzyciel zapłaty się nie doczeka. Istnieją różne sposoby zabezpieczenia wierzytelności. Wyróżnia się zabezpieczenia osobiste (obok dłużnika \"głównego\" odpowiedzialność (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1439 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 2/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 1438 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 39/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 1437 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. sygn. akt SK 24/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 1436 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt K 16/10

 • Dziennik Ustaw Poz. 1435 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt P 18/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 1434 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1433 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25—27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1432 z 2011

  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1431 z 2011

  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1430 z 2011

  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1429 z 2011

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1428 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1427 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania