e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Maj 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 592 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego osób zatrudnionych w jednostce uprawnionej do weryfikacji raportów określających osiągnięte efekty związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych

 • Dziennik Ustaw Poz. 591 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 590 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 589 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 588 z 2011

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

 • Dziennik Ustaw Poz. 587 z 2011

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

 • Dziennik Ustaw Poz. 586 z 2011

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 585 z 2011

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 584 z 2011

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 • Monitor Polski Poz. 422 z 2011

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 421 z 2011

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 420 z 2011

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 419 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 418 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 417 z 2011

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Poz. 416 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 415 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej