e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Maj 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rekultywacja terenów pogórniczych

  Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję jest położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów figurowała jako użytek rolny klasy piątej mineralnej (RV). Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie (...)

 • Zasiłek chorobowy

  Pracownik zachorował w połowie października 2010 roku. Po sześciu miesiącach w połowie kwietnia 2011 roku powrócił do pracy. Po przepracowaniu dwóch tygodni zachorował, lecz na inną chorobę. Pracodawca oświadczył mu,że za czas choroby ma nieobecność usprawiedliwiona lecz niepłatną.Czy (...)

 • BHP i PPOŻ w firmie

  Pracodawca zorganizował w zakładzie pracy służby bhp i ppoż, zatrudniając osobę na umowę o pracę.Czy pracodawca może zorganizować takie służby zlecając, umową zlecenia lub umową o dzieło, prowadzenie tych spraw podmiotom zewnętrznym?

 • Obowiązek meldunkowy a prawa do mieszkania

  Czym jest obowiązek meldunkowy? Czy z tego, że jestem zameldowany w mieszkaniu wynikają jakieś prawa do niego?

 • Weryfikacja miejsca zameldowania a powołanie świadków w postępowaniu

  Jeśli zachodzą wątpliwości czy dana osoba może być zameldowana w danym miejscu, to kto dokonuje weryfikacji miejsca zameldowania? Czy, jeśli biorę udział w takim postępowaniu jako strona to mogę powoływać świadków?

 • Odrzucenie spadku na rzecz konkretnej osoby

  Mój ojciec chciałby odrzucić spadek na rzecz wskazanej przez niego osoby.Czy taka sytuacja jest możliwa?

 • Zasady współżycia społecznego w kontekście art. 5 Kodeksu cywilnego

  Jak należy rozumieć zasady współżycia społecznego w kontekście art. 5 Kodeksu cywilnego?

Zmiany w Prawie • fotNie tylko listonosz przyniesie pismo z sądu

  Do drzwi świadka, powoda czy pozwanego zapuka doręczyciel. Dostarczanie sądowej korespondencji ma być szybsze. Od dziś obowiązuje rozporządzenie w sprawie warunków (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 653 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 652 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 • Dziennik Ustaw Poz. 651 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 650 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw Poz. 649 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 648 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 647 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 646 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

 • Dziennik Ustaw Poz. 645 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Poz. 644 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 643 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 642 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 641 z 2011

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 • Monitor Polski Poz. 467 z 2011

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2011 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 466 z 2011

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 465 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych

 • Monitor Polski Poz. 464 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Poz. 463 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 462 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 461 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 460 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 459 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 458 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 457 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 456 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 455 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 454 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2011 r. o nadaniu orderu