e-prawnik.pl Porady prawne

Stosunek pracy

Można zawrzeć więcej niż jedną umowę na okres próbny

6.12.2013

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na okres próbny. Pracownik nie sprawdził się na powierzonym mu stanowisku, ale na usilne prośby pracodawca zdecydował się zawrzeć z nim kolejną umowę, również na czas próbny, tym razem jednak skierował pracownika do innego działu i powierzył mu inne obowiązki. Po okresie próbnym strony zawarły jeszcze dwie umowy o pracę na czas określony. Pracownik domagał się przed sądem uznania, iż doszło do naruszenia przepisów dotyczących umowy na czas próbny, oraz ustalenia, że z pracodawcą łączy go umowa na czas nieokreślony (jego zdaniem była to już trzecia umowa na czas określony, zatem powinna zadziałać reguła z art. 25[1] § 1 k.p.). Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego, który uznał, że

te same strony mogą zawrzeć więcej niż jedną umowę na okres próbny

. Należy jednak pamiętać, że wyrok zapadł w sprawie, w której umowa na czas próbny dotyczyła różnych stanowisk.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że art. 25 § 2 k.p. nie wynika wprost, czy strony mogą zawrzeć te same strony mogą zawrzeć tylko jedną umowę na okres próbny, czy też może je łączyć więcej umów tego rodzaju. Istotny jest jednak cel zawarcia takiej umowy. Zdaniem Sądu Najwyższego ma ona sprawdzać przygotowanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju. Chodzi o wypróbowanie pracownika, tzn. sprawdzenie jego przydatności na zajmowanym stanowisku i zapewnienie niekłopotliwego (automatycznego) rozwiązania umowy w razie niepomyślnego wyniku próby. Jeżeli ocena przydatności pracownika wypadnie negatywnie, to nie dojdzie do nawiązania między stronami innej umowy o pracę na danym stanowisku. Nie wyklucza to jednak możliwości zatrudnienia pracownika przy pracy innego rodzaju. Dopuszczenie możliwości zawarcia w takiej sytuacji drugiej umowy na okres próbny jest działaniem na korzyść pracownika, bo pozwala mu utrzymać zatrudnienie i daje perspektywę nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy innego rodzaju.

Skoro zaś strony zawarły wcześniej tylko dwie umowy na czas próbny, poprzedzone prawidłowo zawartą (drugą) umową na czas określony, brak było podstaw do uznania, iż łączyła je umowa na czas nieokreślony.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 roku, sygn. akt II PK 358/12, www.sn.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ