e-prawnik.pl Porady prawne

Budowa ogrodzenia a zezwolenie

Pytanie:

Witam. Chcę wybudować ogrodzenie wokół mojej nieruchomości. Czy muszę w tym celu uzyskać zezwolenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Budowa ogrodzenia a zezwolenie

7.10.2011

Zasadą jest, iż wysokość ogrodzenia nieruchomości nie jest regulowana przez przepisy prawa budowlanego. Wybudowanie ogrodzenia nieruchomości nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę - art. 29 ust. 1 pkt 23 Prawa budowlanego, ani nawet zgłoszenia – art. 30 ust 1 pr. bud. Wyjątek stanowi w tym przypadku budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego: Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 1995 r. przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414) ogrodzenia budowlane poza miejscami publicznymi - niezależnie od ich konstrukcji i użytego materiału budowlanego - nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę i w związku z tym nie podlegają nadzorowi organów budowlanych. Wydane w odniesieniu do takich ogrodzeń decyzje administracyjne nakazujące ich rozbiórkę byłyby dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 1996 r.17.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ