Dokumenty otrzymywane przy zakupie samochodu z instalacją gazową

Pytanie:

Witam. Zamierzam kupić samochód z instalacją gazową. Jakie dokumenty powinienem otrzymać od sprzedawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sytuacja różnie przedstawia się, w zależności od tego, czy kupi Pan pojazd z fabrycznie zamontowaną instalacją gazową, czy też kupując nowy pojazd zleci Pan sprzedawcy zainstalowanie w tym pojeździe instalacji gazowej.

W obu przypadkach, zarówno sprzedaży pojazdu z fabrycznie zamontowaną instalacją gazową, jak i w przypadku zlecenia zainstalowania w tym pojeździe instalacji gazowej, sprzedawca obowiązany jest wydać Panu:

- wyciąg ze świadectwa homologacji,

- atest na zbiornik,

- fakturę za wykonaną usługę, której wystawcą jest zakład montażu, chyba że na fakturze wystawionej w związku ze sprzedażą znajduje się wzmianka o wyposażeniu pojazdu w fabryczną instalację gazową.

Dokumenty te są niezbędne nie tylko dla dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, ale także każdorazowo przy wykonywaniu okresowego badania technicznego. Bez przedłożenia przez Pana w/w dokumentów, uprawniony diagnosta nie powinien dopuścić pojazdu do okresowego badania technicznego.

Różnica pomiędzy zakupem pojazdu fabrycznie wyposażonego w instalację gazową, a zleceniem sprzedawcy zainstalowania instalacji gazowej w zakupionym pojeździe, jest taka, że w pierwszym przypadku sprzedający powinien wystąpić o zamieszczenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji o zainstalowaniu instalacji gazowej przed wydaniem Panu pojazdu, natomiast w drugim przypadku adnotacji w dowodzie rejestracyjnym powinien Pan dokonać we własnym zakresie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Mariusz

18.1.2014 20:52:41

Re: Dokumenty otrzymywane przy zakupie samochodu z instalacją gazową

Odpowiedź nie precyzyjna, autor idzie na skróty. 1. Co oznacza sformuowanie "atest na zbironiki". Moim zdaniem "atest na zbiornik: to nic innego jak Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczająca zbiornik do eksploatacji, proszę o precyzję. 2. Brak w zamieszczonej odpowiedzi wskazania jakichkolwiek podstaw prawnych? 3.Różnica pomiędzy zakupem pojazdu fabrycznie wyposażonego w instalację gazową, a zleceniem sprzedawcy zainstalowania instalacji gazowej w zakupionym pojeździe, jest taka, że w pierwszym przypadku sprzedający powinien wystąpić o zamieszczenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji o zainstalowaniu instalacji gazowej przed wydaniem Panu pojazdu (W TYM MIEJSCU PROSZĘ O PODANIE KONKRETNEGO ARTYKUŁU I PODSTAWY PRAWNEJ), natomiast w drugim przypadku adnotacji w dowodzie rejestracyjnym powinien Pan dokonać we własnym zakresie. 4. A gdzie są pozostałe dokumenty - np. jeśli to jest auto zasilane CNG (fabryczna instalacja - homologacja zgodnie z 110R EKG) - zgodnie z nią nabywaca powień otrzymac także instrukcję obsługi butli, rysunki techniczne itd. 6. Co w przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy - nieważne - nowy czy stary pojazd - butla musi mieć Decyzję TDT? Moim zdaniem tak.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY