Kontrola podatkowa

Pytanie:

W 2007 roku Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził w Spółce kontrolę podatkową za rok 2005 i zakończył ją wydając protokół z czynności sprawdzających. Kontrola zakończyła się bezwynikowo. W roku 2008 na kontrolę do Spółki przyszedł Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy i przeprowadził czynności sprawdzające za rok 2006 w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT. Po otrzymaniu protokołu z wynikami kontroli nie wnosiliśmy zastrzeżeń, ale dokonaliśmy korekty CIT-8 za 2006, naprawiając w ten sposób błędy ustalone w wyniku kontroli. Po pewnym czasie do Spółki zadzwoniła Pani Komisarz skarbowy, która przeprowadzała czynności sprawdzające i ustalała wynik kontroli, aby dostarczyć jej dalszych wyjaśnień i dowodów, ponieważ nie jest pewna, czy prawidłowo zakwalifikowała koszty dotyczące opłaconych składek ZUS. Czy po zakończeniu kontroli poprzez doręczenie protokołu Urząd Skarbowy może żądać dalszych wyjaśnień i dokumentów, skoro Spółka nie wnosiła zastrzeżeń do wyników kontroli i dokonała korekty. Zgodnie z art. 291 par 4 Ordynacji podatkowej, kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. Czy można jeszcze dalej kontrolować ten sam okres skoro wydano protokół, a podatnik zgadza się z wynikami?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nieformalne żądanie dalszych dokumentów po formalnym zakończeniu kontroli jest stosunkowo częstą praktyką kontrolujących, niestety nie mającą podstaw prawnych. Zatem podatnik nie jest zobowiązany przesyłać jakichkolwiek dalszych dokumentów czy udzielać jakichkolwiek dalszych wyjaśnień. W przypadku takich nieformalnych kontaktów - najczęściej telefonicznych - należy zażądać przesłania listy oczekiwanych dokumentów lub wyjaśnień pisemnie ze wskazaniem podstawy prawnej oraz trybu postępowania, w ramach którego takie żądanie jest kierowane. Najczęściej zgłoszenie takiego oczekiwania przez podatnika powoduje, iż nieformalne prośby o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia ustają.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.2.2012

  Co pozostaje po kontroli skarbowej?

  Kontrola skarbowa uregulowana została w ustawie o kontroli skarbowej, a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się doń odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej. Może ona zakończyć się na trzy sposoby (...)

 • 19.1.2019

  Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji

  Od 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłacanych nierezydentom odsetek lub dyskonta od niektórych obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia (...)

 • 9.3.2017

  Kontrola celno-skarbowa

  Od 1 marca 2017 r. funkcjonują 2 rodzaje kontroli:   kontrola podatkowa - prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głównie na podstawie (...)

 • 20.3.2012

  Czy, jak i kiedy można skorygować deklarację podatkową?

  W rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej, pod pojęciem deklaracji rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów (...)

 • 2.4.2012

  Kontrola podatkowa dokumentów kontrahenta podatnika

  Zgodnie z art. 274c Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność (...)