e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek zamiesczania ogłoszenia o zamówieniu poblicznym w miejscu publicznie dostępnym a próg 14 000 euro

Pytanie:

Czy obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu publicznym w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej przy wszczynaniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczy również zamówień których wartość nie przekracza 14 000 euro?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek zamiesczania ogłoszenia o zamówieniu poblicznym w miejscu publicznie dostępnym a próg 14 000 euro

31.7.2011

Odnoszący się do przetargu nieograniczonego art. 40 ust. 1 p.z.p. nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie ( na przykład na tablicy ogłoszeń ) oraz na stronie internetowej przy wszczynaniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na użyty spójnik „oraz” oznaczający koniunkcję. Stosując się do art. 40 p.z.p. należy zatem zamieścić ogłoszenie zarówno w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie jak i na stronie  internetowej.

Wymóg wartości powyżej 14 000 euro nakłada na zamawiającego art. 4 pkt 8 p.z.p. Zgodnie z nim bowiem ustawy p.z.p. nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Wobec powyższego do zamówień i konkursów o wartości mniejszej ( lub równej ) 14 000 euro nie mogą mieć również zastosowania obowiązki ich publikacji w miejscach publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (choć może to zrobić dobrowolnie).


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ