Podatek VAT od mieszkania

Pytanie:

Firma (spółka jawna) chce kupić mieszkanie w celu: 1. Przeznaczenia na biuro firmy. 2. Wynajmu np. pracownikowi. Jak w obu przypadkach wygląda kwestia rozliczenia VAT-u? Jaka jest różnica w przypadku nabycia lokalu użytkowego i mieszkalnego przez spółkę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź na pierwsze z zadanych pytań pośrednio wynika z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy VAT, który stanowi, iż prawo do odliczenia podatku przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim nabywane przez niego towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku nabycia lokalu z przeznaczeniem na biuro firmy związek taki co do zasady istnieje (zakładając, że firma wykonuje czynności opodatkowane i lokal będzie służył do wykonywania tych czynności). Odnośnie natomiast ewentualnego odliczenia podatku w przypadku wynajmowania nabytego lokalu pracownikowi należy zauważyć, iż usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek (z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe) są zwolnione od podatku jako wymienione pod poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy (wymieniającego usługi zwolnione od podatku). W konsekwencji, skoro usługi te są zwolnione od podatku podatnikowi nabywającemu lokal nie przysługuje prawo do odliczenia (nabycie lokalu pozostaje w związku z wykonywaniem czynności zwolnionych od podatku, a nie czynności opodatkowanych). Odpowiadając na drugie z zadanych pytań należy wskazać, iż różnica w przypadku nabycia lokalu użytkowego i mieszkalnego przez spółkę sprowadza się przede wszystkim do stawki VAT (dostawa lokali mieszkaniowych jest zwolniona od podatku lub opodatkowana stawką 7%, natomiast dostawa lokali użytkowych – stawką 22%). Osobną kwestię stanowi ewentualny związek między wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi, a nabyciem takiego lokalu. O ile przy nabyciu lokalu użytkowego taki związek jest dość oczywisty, w przypadku lokalu mieszkalnego podatnik musi liczyć się z ewentualnym zakwestionowaniem przez organy podatkowe tego czy dany lokal rzeczywiście służy do wykonywania czynności opodatkowanych (jeśli podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu takiego lokalu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY