e-prawnik.pl Porady prawne

Pomyłki bankowe

Pytanie:

Bank wykonał operacje wypłaty gotówki oraz blokady terminowej na rzecz osoby nieuprawnionej do korzystania z konta. Na moją interwencję bank odpowiedział, że było to wynikiem pomyłki przy wprowadzaniu danych do systemu komputerowego banku i kasjerka korzystając z tych informacji dokonała w/w operacji. Bank dokonał pomyłkowo operacji osobie, z którą jestem jeszcze prawnie w stosunku małżeńskim i posiadamy jedno z kont bankowych w w/w banku jako współwłaściciele. W/w osoba działała w całkowitej nieświadomości ponieważ kasjer nie poinformował z którego konta dokonuje operacji. Jakie konsekwencje prawne może w tej sytuacji ponieść osoba nieuprawniona do korzystania z konta, która odmówi zwrotu pieniędzy oraz czy bank ma prawo zająć jej konto terminowe utworzone z pomyłkowo wypłaconych pieniędzy i cofnąć uzyskane z tego tytułu korzyści?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pomyłki bankowe

7.7.2006

W innej sytuacji osoba nieuprawniona do dysponowania środkami na rachunku, która w wyniku błędy weszła w ich posiadanie, byłaby zobowiązana do zwrotu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Problem w tym przypadku polega na tym, że środki znajdujące się na Pana wyłącznym rachunku mogły być środkami należącymi do majątku wspólnego małżonków. W takim przypadku, choć oczywiście żona nie mogła dysponować pieniędzmi, to była ich właścicielką tak samo jak Pan. Trudno więc w tym przypadku mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu. Żona nie odpowiada też w żadnym razie za szkodę spowodowaną wypłata środków i udzieleniem dyspozycji, gdyż nie ponosi winy za wystąpienie szkody. Jeżeli lokata została utworzona nie w ramach pana konta, z którego zostały przeznaczone środki, to bank nie ma prawa cofnąć dyspozycji co do utworzenia tego konta. Co do zasady wycofanie tych środków z lokaty terminowej z powrotem na Pana konto, wymagałoby co do zasady skierowania przez bank roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i w razie braku dobrowolnego jego spełnienia - skierowanie pozwu do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ