e-prawnik.pl Porady prawne

Rezygnacja z funkcji członka zarządu sp.z o.o.

Pytanie:

W połowie miesiąca lipca złożyłem rezygnację z funkcji Prezesa zarządu spółki zoo. Zostałem odwołany uchwałą rady nadzorczej, która jest w statusie spółki organem powołującym oraz odwołującym. Jakich formalności powinienem jeszcze dopełnić by nie odpowiadac w majestacie prawa, za zobowiązania i inne sprawy spółki ? Kto odpowiada za niezapłacony VAT, którego termin płatności upływa juz po mojej rezygnacji (25 lipca)? Dodam, że w momencie rezygnacji należności dla spółki sa znacznie mniejsze niż spółki wobec jej wierzycieli.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z funkcji członka zarządu sp.z o.o.

25.7.2002

Zgodnie z art. 202 kodeksu spółek handlowych mandat członka zarządu (czyli umocowanie do pełnienia funkcji członka organu spółki) wygasa między innymi na skutek rezygnacji członka albo odwołania ze składu zarządu. Do złożenia zaś rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego takie zlecenie. Zastosowanie takiego odesłania powoduje, że nie jest już konieczne dokonanie formalnego odwołania po rezygnacji z funkcji przez członka zarządu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika bowiem, że w tym przypadku zostały zrealizowane obydwie czynności. Umowa spółki może jednak zawierać odmienne od wynikających z przepisów postanowienia, na przykład określać termin, liczony od dnia złożenia rezygnacji lub dokonania odwołania, po upływie którego upływie wygaśnie mandat zarządcy. Złożenie rezygnacji lub podjęcie uchwały o odwołaniu członka zarządu są wystarczającymi czynnościami koniecznymi do wygaśnięcia funkcji członka organu spółki. Nie jest więc konieczne podjęcie jakichkolwiek innych formalności. W przypadku zmiany w składzie zarządu konieczne będzie jednak dokonanie zmiany w rejestrze przedsiębiorców (Krajowym Rejestrze Sądowym). W przypadku odwołania członek zarządu będzie wyłącznie uprawniony i zobowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu. Za niezapłacony VAT, którego termin płatności będzie przypadał już po rezygnacji odpowiadać będzie co do zasady sama spółka z o.o. W przypadku jednak niewypłacalności spółki Pan jako były członek zarządu również będzie odpowiadał za jej zobowiązania powstałe jeszcze przed złożeniem rezygnacji (zobowiazanie podatkowe powstało bowiem jeszcze przed rezygnacją).Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają bowiem za zobowiązania wynikające z działalności spółki, a także za zaległości podatkowe swoim majątkiem osobistym w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ