e-prawnik.pl Porady prawne

Rozwód małżonków a podział ich majątku wspólnego

Pytanie:

Czy w każdym przypadku orzekania o rozwodzie małżonków, sąd w wyroku dokonuje również podziału majątku wspólnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 58 § 3 k.r.o.: Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Przepis powyższy wprost wskazuje, iż przeprowadzenie podziału majątku w postępowaniu rozwodowym zostanie orzeczone przez sąd, wyłącznie wtedy gdy podział ten nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jak wskazuje Bronisław Czech: takich rozliczeń sąd może dokonać tylko na zgodne żądanie rozwodzących się małżonków i w sposób przez nich uzgodniony (por.: Czech Bronisław [w:] Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.) - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 1152). W przypadku braku zgody małżonków co do podziału majątku wspólnego, należy liczyć się z pozostawieniem roszczenia bez rozpoznania. Co za tym idzie, podział będzie musiał być dokonany w osobnym postępowaniu, już po orzeczeniu rozwodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY