e-prawnik.pl Porady prawne

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Pytanie:

Czy jest naruszeniem prawa art. 93 pkt 4 Prawa zamówień publicznych sytuacja, gdy firma początkowo określa w swoich dokumentach szacunkową wartość zamówienia na np. 99 000 zł (sumy tej nie ma oczywiście w dokumentach przetargowych), po czym wybiera ofertę na sumę 122 000 zł, gdyż w trakcie trwania postępowania stwierdza, iż może przeznaczyć taką kwotę na sfinansowanie tego zamówienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

24.8.2005

Cytowany artykuł ustawy Prawo zamówień publicznych głosi, iż zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeżeli, jak podano w stanie faktycznym, podmiot zamawiający stwierdził, iż może przeznaczyć taką kwotę na sfinansowanie zamówienia, wówczas należy przyjąć, iż nie zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ