e-prawnik.pl Porady prawne

Wspólność majątkowa a własność przedsiębiorstwa

Pytanie:

Jak przedstawia się kwestia własności przedsiębiorstwa w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wspólność majątkowa a własność przedsiębiorstwa

20.4.2012

W przypadku ustawowej wspólności majątkowej przedsiębiorstwo może należeć do:

a) majątku osobistego małżonka – przedsiębiorcy -jeżeli zostało nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, w drodze dziedziczenia, zapisu lub darowizny, lub zostało zorganizowane ze środków majątku osobistego lub nabyte w zamian za te środki; małżonek może wówczas samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, nie musi oczekiwać na stanowisko swojego współmałżonka; środki uzyskane ze sprzedaży przedsiębiorstwa będą wchodziły do majątku osobistego (jako surogat), natomiast dochody do majątku wspólnego; składniki przedsiębiorstwa nabyte w czasie trwania ustroju wspólności majątkowej ze środków pochodzących z majątku wspólnego zasadniczo wejdą do majątku przedsiębiorstwa, natomiast istnieje możliwość ich późniejszego rozliczenia, chyba że małżonkowie postanowią inaczej,

b) albo do majątku wspólnego – jeżeli przedsiębiorstwo zostało utworzone ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub nabytych w zamian za te środki; uzyskiwany dochód (nie wierzytelności, gdyż te stanowią składnik majątku osobistego małżonka przedsiębiorcy) z prowadzonej działalności zarobkowej wchodzi do majątku wspólnego, w aktualnym stanie prawnym małżonek – przedsiębiorca samodzielnie podejmuje czynności dotyczące przedsiębiorstwa, jednakże zbycie, obciążenie, wydzierżawienie, darowanie przedsiębiorstwa wymaga zgody drugiego małżonka (art. 37 § 1 pkt 3),

c) bądź być przedmiotem wspólności w częściach ułamkowych, gdzie udział w przedsiębiorstwie będzie stanowił majątek osobisty każdego z małżonków.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ