Bezpieczne kupno samochodu

Pytanie:

Jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję kupna samochodu? Kiedy powinienem przekazać właścicielowi gotówkę, jakie dokumenty powinienem podpisać, czy prawo przewiduje możliwość unieważnienia umowy sprzedaży, jeśli auto zawiera ukryte wady, które kupujący zauważy np. na drugi dzień po sfinalizowanej transakcji, a właściciel o nich nie poinformuje? Jednym słowem jak nie dać się oszukać, gdy nie ma się konkretnej wiedzy w tej dziedzinie?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezpieczne kupno samochodu

Zakładamy, iż zarówno sprzedawca jak i kupujący są nieprofesjonalistami.

Na każdej ze stron umowy sprzedaży ciążą określone obowiązki. Sprzedawca zobowiązany jest do przeniesienia prawa własności rzeczy oraz do wydania jej kupującemu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że przeniesienie posiadania następuje poprzez wydanie rzeczy a także wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą jak również wydanie środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą, jest jednoznaczne z wydaniem rzeczy. Ma to o tyle ważne znaczenie, że z chwilą wydania biegną terminy rękojmi za wady, a także moment ten decyduje o przejściu korzyści i ciężarów związanych z rzeczą, a także ryzyka uszkodzenia rzeczy. Wydawana rzecz powinna być kompletna i właściwej jakości. Co ważne o czasie wydania decyduje umowa, w wypadku braku takiego uregulowania, wydanie rzeczy powinno być spełnione natychmiast po wezwaniu do jego dokonania przez kupującego. Na kupującym ciąży obowiązek odbioru sprzedanej rzeczy a także zapłaty określonej ceny. Obowiązek odbioru zależy od należytego zaofiarowania rzeczy przez sprzedającego tj. jej kompletności, braku wad. Termin zapłaty gotówki powinien być określony w umowie, w przypadku braku takiego uregulowania, kupujący jest zobowiązany do zapłaty umówionej kwoty niezwłocznie po wezwaniu sprzedającego do spełnienia świadczenia. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że sprzedający ma prawo do odsetek, jeżeli kupujący opóźnia się z zapłatą, nawet gdy sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie nie nastąpiło z winy kupującego.

Porady prawne

Od woli stron (wyrażonej w umowie) zależy czy zapłata nastąpi w gotówce czy tzw. pieniądzu bezgotówkowym (np: zapis na koncie bankowym sprzedającego, czek). Spełnienie świadczenia (zapłata umówionej ceny) następuje poprzez zapłatę sumy nominalnej, chyba że strony zastrzegły w umowie tzw. klauzulę waloryzacyjną.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy ma charakter absolutny, sprzedawca nie może się z niej zwolnić (jeśli nie zastrzegł tego w umowie) nawet w przypadku, gdy to nie on spowodował wadliwość rzeczy, a nawet gdy nie wiedział, że sprzedana rzecz jest wadliwa. Sprzedana rzecz (samochód) może zawierać wady fizyczne lub prawne. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego (rękojmia za wady fizyczne):                                                      

  • jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą wartość rzeczy ze względu na cel oznaczony w umowie

  • jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których zapewniał kupującego

  • jeżeli rzecz została wydana kupującemu w stanie niepełnym

Sprzedawca jest także odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej bądź jest obciążona prawem osoby trzeciej ( rękojmia za wady prawne).

Co ważne jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. W przypadku odstąpienia od umowy, strony są zobowiązane zwrócić wszystko co sobie wzajemnie świadczyły (oczywiście przy założeniu, że świadczyły). Kupujący może także domagać się naprawienia szkody, jaką poniósł z faktu niewykonania umowy. Ważne jest jednak, że kupujący nie może od umowy odstąpić, jeśli sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na nową (co w przypadku umowy sprzedaży samochodu, raczej nie występuje), bądź niezwłocznie wady usunie.

Kupujący traci jednak uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomi o niej sprzedającego w ciągu miesiąca od jej wykrycia (akt staranności).

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeśli kupujący wiedział o wadzie rzeczy w chwili zakupu. Jednakże na sprzedającym ciąży obowiązek należytego poinformowania kupującego o rzeczywistym stanie sprzedawanej rzeczy, jeżeli kupujący nie jest fachowcem w tej dziedzinie, wynika to z obowiązku lojalności sprzedawcy wobec kupującego.  

Dokumenty:

  • umowa sprzedaży (podpisana przez strony, sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeśli w dowodzie rejestracyjnym wymieniony jest także drugi małżonek dobrze byłoby jego również „uwzględnić” w umowie sprzedaży), należy zwrócić uwagę na postanowienie w umowie zobowiązujące daną stronę do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (kupujący czy sprzedający)

  • sprzedający ma obowiązek wydać kupującemu dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu (jeśli samochód takową posiadał), a także wszelkie dokumenty „związane” z samochodem (takie jak umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - gdyż z chwilą kupna przechodzą na nabywcę prawa i obowiązki wynikające z umowy OC, a nabywca samochodu jest uprawniony do rozwiązania umowa ubezpieczenia w terminie 30 dni od zakupu samochodu, w innym przypadku uważa się, że umowa została zawarta na 12 miesięcy, zbywca pojazdu zaś jest zobowiązany do przekazania nabywcy dokumentów potwierdzających zawarcie umowy OC oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od zbycia pojazdu o fakcie zbycia tego pojazdu i danych osobowych nabywcy).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Jak bezpiecznie kupić używany samochód?

Dziesięcioletni samochód tanio sprzedam! Stan idealny! Obecny rynek samochodowy jest bardzo konkurencyjny. Sprzedawcy nadal reklamują stare samochody jako garażowane, dobrze utrzymane i bezwypadkowe. Klient, który uwierzy w takie zapewnienia może się srodze rozczarować już podczas pierwszego badania technicznego. Może się bowiem okazać, że samochód kupiony „w stanie (...)

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy się wszystkimi niezbędnymi formalnościami związanymi z darowizną samochodu. Porada zajmuje się także zagadnieniami związanymi z kupnem samochodu, gdyż formalności jakich należy dopełnić (...)

Podrobione środki ochrony roślin - to się nie opłaca

Podrobione środki ochrony roślin - to się nie opłaca

Szukasz tanich oprysków na aukcjach internetowych? Kupujesz środki ochrony roślin z bagażnika lub na straganie? A może skorzystałeś z usług pośrednika, który dostarczył pestycydy z zagranicy do domu? Dowiedz się, kiedy łamiesz prawo, a kiedy postępujesz zgodnie z nim. Rolniku pamiętaj: kupując podróbki tracisz wiele razy Przełom roku to dla rolników czas planowania (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej tzw. intercyzy. Umowa taka jest systemem ustawowym, co oznacza, że z chwilą zawarcia małżeństwa (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny małżonków? Przez zawarcie małżeństwa między małżonkami powstaje majątkowy ustrój wspólności ustawowej. W myśl zasad rządzących tym ustrojem, w zakresie stosunków majątkowych istnieją trzy odrębne majątki: majątek żony, majątek męża oraz majątek wspólny małżonków. W skład każdego z majątków (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Jeżeli istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa, to czy masz powody obawiać się komornika? W systemie rozdzielności majątkowej istnieją jedynie dwa majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża, a zatem nie występuję w ogóle majątek wspólny. Każdy z małżonków swoim majątkiem osobistym może zarządzać zupełnie swobodnie, dokonywać (...)

Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych

Wystartował Rejestr Danych Kontaktowych – dołącz już dziś! Chcesz mieć pewność, że urząd ma Twoje aktualne dane kontaktowe – numer telefon i adres e-mail? Przekaż je do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki temu urzędnik w ważnych dla Ciebie sprawach zamiast wysyłać pismo – będzie mógł po prostu zadzwonić. RDK wystartował w niedzielę 22 grudnia, (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży czy w najgorszym scenariuszu nawet śmierci. Ubezpieczenie turystyczne pomoże pokryć (...)

Bezpieczne ferie zimowe 2023

Bezpieczne ferie zimowe 2023

Od poniedziałku, 16 stycznia br. uczniowie z pięciu województw rozpocznynają zimowy wypoczynek. Jako pierwsze ferie rozpocznynają dzieci z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego. Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżali na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest zachowanie (...)

Urząd dzwoni do obywatela

Urząd dzwoni do obywatela

Przyspieszenie załatwiania spraw urzędowych – to nasz cel. Dzięki przyjętym zmianom, które Minister Cyfryzacji zaproponował w ustawie o informatyzacji, będzie szybciej i skuteczniej. Nowe rozwiązania nie tylko ułatwią i przyspieszą załatwianie spraw urzędowych, ale i pomogą obywatelom uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających np. z nieterminowego załatwienia (...)

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

W najbliższy poniedziałek, 13 stycznia br. rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych, która potrwa do 26 stycznia. Na zimowy wypoczynek wybiorą się uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. ##baner## Harmonogram ferii zimowych Poniżej przedstawiamy harmonogram ferii w poszczególnych województwach w roku szkolnym (...)

Mieszkanie w ramach odszkodowania

Mieszkanie w ramach odszkodowania

Poszkodowany, który wskutek wypadku stał się niepełnosprawny, może domagać się od firmy ubezpieczeniowej w ramach należnej mu rekompensaty także pokrycia wydatków na kupno mieszkania Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 13 września 2007 r. Zaznaczył jednak, że nie jest to generalna reguła -takie żądanie muszą bowiem uzasadniać okoliczności danej sprawy. (...)Odnosząc się do kwestii (...)

Jak sprawdzić historię pojazdu?

Jak sprawdzić historię pojazdu?

Sprawdź, żebyś się nie przejechał... Trafiliście na auto marzeń? Zanim zdecydujecie się na kupno, sprawdźcie online jego historię. To proste. Warunek? Musicie mieć profil zaufany. Nabywcy i właściciele samochodów kupowanych w Polsce lub importowanych z rynku wtórnego wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady mogą sprawdzić ich przeszłość (...)

Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!

Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!

15 grudnia 2008 roku rusza kolejna już kampania z cyklu "Piłeś? Nie jedź! Włącz myślenie!". Tak jak w poprzednich odsłonach jej głównym celem jest przekonanie kierowców do tego aby nie prowadzić pojazdów pod wpływem alkoholu. Partnerem akcji jest Komenda Główna Policji, jej inicjatorem Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kampania potrwa do (...)

Kupno używanego auta będzie bezpieczniejsze

Kupno używanego auta będzie bezpieczniejsze

Sejm przyjął dzisiaj ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Po wejściu w życie tej regulacji uruchomione zostaną dwie e-usługi Historia Pojazdu i Bezpieczny autobus. Dzięki e-usłudze Historia Pojazdu, każdy zainteresowany kupnem używanego pojazdu, zarejestrowanego w Polsce, będzie mógł sprawdzić jego historię w Centralnej Ewidencji Pojazdów. System pozwoli (...)

Przelew nie doszedł. Co możesz zrobić?

Przelew nie doszedł. Co możesz zrobić?

Sprawdzisz w internecie, gdzie opłacanie rachunków jest bezpieczne. Gdy pieniądze nie dojdą na czas, to bez problemu je odzyskasz. W punktach kasowych można opłacać rachunki m.in. za telefon, gaz, prąd, wodę czy uregulować ratę kredytu. Takie okienka znajdziemy w wielu supermarketach. Korzystamy z nich głównie dlatego, by zaoszczędzić czas – płacimy np. podczas zakupów (...)

Inicjatywa „Inteligentny samochód

Inicjatywa „Inteligentny samochód"

Inteligentne technologie stosowane w pojazdach samochodowych muszą być tańsze i łatwiej dostępne, uznali posłowie przyjmując sprawozdanie poświęcone inicjatywie "Inteligentny samochód". Jeśli zostaną dobrze spopularyzowane, inteligentne systemy samochodowe mogą uratować tysiące ofiar wypadków drogowych i zmniejszyć problemy związane z zatłoczeniem dróg, (...)

Czy deweloper może zmusić do kupna garażu?

Czy deweloper może zmusić do kupna garażu?

Kłopoty z parkowaniem w dużych aglomeracjach to już codzienność. Problem z brakiem miejsc postojowych, widać szczególnie przy dużych osiedlach mieszkalnych. Deweloperzy są zobowiązani przepisami prawa do uwzględnienia w projekcie również odpowiedniej ilości miejsc postojowych. Praktycznie większość nowych budynków mieszkalnych posiada garaże. Jednakże należy postawić pytanie, (...)

Afera na miarę Amber Gold?

Afera na miarę Amber Gold?

Niebezpieczne parabanki? Sprawa dotyczy kolejnej instytucji parabankowej - spółki udzielającej pożyczek (chwilówek) z Gdańska. Aby otrzymać pożyczkę w niniejszej firmie, konieczne było wpłacenie opłaty przygotowawczej, niekiedy sięgającej nawet 3.000 zł. oraz ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w postaci weksla. Jak wynika z ustaleń prokuratury w Gdańsku przed otrzymaniem (...)

PIT 2013. Co grozi za ukrywanie dochodów?

PIT 2013. Co grozi za ukrywanie dochodów?

Nie dość, że zapłacisz fiskusowi 75 proc. zatajonej kwoty, to jeszcze możesz trafić do więzienia. Wypełniając PIT za rok 2013 musimy wykazać wszystkie zarobione kwoty, które podlegają opodatkowaniu. Tymczasem ukrywanie dochodów jest jednym z częstszych nadużyć popełnianych przez podatników. Kłopoty zaczynają się, gdy nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć urzędnikom, (...)

Informacje o kupowanym aucie sprawdzimy w internecie

Informacje o kupowanym aucie sprawdzimy w internecie

Prawdziwość danych z dowodu rejestracyjnego kupowanego na giełdzie lub w komisie auta możemy sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Od dzisiaj obowiązują przepisy nowelizacji ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 40 poz. 230). Dokument wprowadza (...)

Lepiej kupić czy wynająć?

Lepiej kupić czy wynająć?

— Płacimy stałą kilkusetzłotową ratę za dzierżawę sprzętu biurowego, który kosztowałby nas sześć lub siedem tysięcy złotych. Serwis mamy na telefon. To bardzo wygodne — mówi Andrzej Kołodziejski, szef logistyki w firmie Getronics. (...)— Dzierżawa kserokopiarki kosztuje miesięcznie od 200 zł netto za miesiąc. W ramach abonamentu firma może wykonać cztery tysiące (...)

Podatek od darowizny otrzymanej przed laty

Podatek od darowizny otrzymanej przed laty

Osoby, które przed fiskusem powołają się na fakt otrzymania darowizny, będą musiały zapłacić podatek. Nawet jeżeli otrzymały ją przed laty, zobowiązanie się nie przedawni. Coraz częściej urzędy skarbowe łapią osoby, które otrzymały spadek albo darowiznę wiele lat temu i nie zapłaciły z tego tytułu podatku. Tymczasem nie powinny one liczyć na to, że ich zobowiązanie się (...)

Lewe sposoby na szukanie lewych dochodów

Lewe sposoby na szukanie lewych dochodów

Ścigając podatników za nieujawnione przychody, inspektorzy m.in. żądają niepotrzebnych dokumentów i kwestionują transakcje, które nie podlegały opodatkowaniu (...)To organy skarbowe mają przeprowadzić postępowanie i udowodnić podatnikowi, że miał nieujawnione źródła przychodów. Dopiero wtedy powinien się tłumaczyć. Niejednokrotnie jednak urzędnicy wybierają drogę na skróty, (...)

Bank zapłaci za swoją pomyłkę

Bank zapłaci za swoją pomyłkę

Emerytka z Siedlec, którą bank przez pomyłkę potraktował w korespondencji jako poręczyciela kredytu jej syna, dostanie 3 tys. zł zadośćuczynienia   (...)Pomyłka wzięła się pewnie stąd, że pierwotnie miała ona poręczyć kredyt syna na kupno samochodu, ale mąż był temu przeciwny, syn znalazł więc innych poręczycieli. Bank nie uporządkował jednak dokumentacji i gdy doszło (...)

Jak rozliczyć VAT przy kupnie samochodu?

Jak rozliczyć VAT przy kupnie samochodu?

Przedsiębiorca, który nabywa auto, musi przeanalizować wyrok ETS, trzy różne brzmienia przepisów i wytyczne ministra finansów. Dopiero wtedy może próbować rozwikłać zagadkę rozliczenia VAT. Trzeba jak najszybciej ułatwić życie podatnikom i dostosować ustawę o VAT do prawa europejskiego – apelują eksperci. Ministerstwo Finansów się jednak nie spieszy. Najświeższy projekt (...)

Sprzedaż na próbę

Sprzedaż na próbę

Umowa sprzedaży, to umowa, na podstawie której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Jednym z kolejnych, przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego rodzajem umowy sprzedaży jest tzw. umowa sprzedaży na próbę. Jakie jest przeznaczeni gospodarcze sprzedaży (...)

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

Kiedy mamy do czynienia z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej? Kodeks cywilny wśród kilku rodzajów umowy sprzedaży przewiduje także możliwość dokonania sprzedaży z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej. Mamy z tym rodzajem do czynienia wtedy, gdy sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny. W takiej sytuacji przeniesienie (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

  Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej mu odpowiada, kierując się określonymi przez siebie, nawet nieuzasadnionymi względami. Swoboda wyboru doznaje jednak w pewnych szczególnych sytuacjach ograniczeń. Przykładem może (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży i zamiany rzeczy lub praw

Podatek od czynności cywilnoprawnych od sprzedaży i zamiany rzeczy lub praw

PCC a umowy sprzedaży i zamiany Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi umowy sprzedaży i zamiany, a także zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC. Umowa sprzedaży stanowi porozumienie zawarte między dwiema stronami, na mocy którego jedna z nich (sprzedawca) (...)

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

Problemy związane z umową sprzedaży energii elektrycznej dla wspólnoty - opinia prawna

Stan faktyczny  Problem dotyczy dostawy energii przez Wojskową Agencję Mieszkaniową do lokali mieszkalnych w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. Właścicielem transformatora, z którego dostarczana jest energia elektryczna do lokali mieszkalnych jest WAM. Dostawcą średniego napięcia jest spółka X. Obecnie w toku jest przejmowanie stacji trafo przez (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży

Kiedy czynności cywilnoprawne podlegają obowiązkowi podatkowemu? Czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce (...)

Jak zawrzeć umowę sprzedaży?

Jak zawrzeć umowę sprzedaży?

Co jest treścią umowy sprzedaży? Treścią umowy sprzedaży jest zobowiązanie jednej strony (sprzedawcy) do przeniesienia na drugą stronę (kupującego) własności rzeczy oraz wydania rzeczy. Drugim istotnym składnikiem umowy sprzedaży jest zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny (oznaczonej sumy pieniężnej) i odebrania rzeczy. Czy zasady regulujące umowę sprzedaży mają zastosowanie (...)

Konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży - opinia prawna

Konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży - opinia prawna

 Stan faktyczny Przywieziono mi towar, przedstawiono fakturę, sprawdziłem towar, podpisałem, "że towar sprawdziłem”, ale nie, że odbieram fakturę czy że towar otrzymałem, kierowca zabrał papier i zamiast wyładować towar odjechał. Zostałem z fakturą (zawierającą błędny NIP), za którą jego zwierzchnicy chcą pieniędzy. Kiedy faktura VAT nie jest dla mnie (...)

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałbym w przyszłym roku kupić mieszkanie. Jak na razie nie podpisałem jeszcze żadnej umowy z deweloperem. Być może uda mi się kupić mieszkanie na rynku pierwotnym od razu. Chciałbym jednak obniżyć koszty związane z tą inwestycją, chodzi mi głównie o taksę notarialną. Słyszałem bowiem, że w październiku 2007 zmieniły się przepisy i obniżono o (...)

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

  Kiedy umowa sprzedaży ma charakter konsumencki?     Nie każda umowa sprzedaży podlega rygorom nowej ustawy.   Sprzedażą konsumencką jest tylko taka umowa sprzedaży, która jest dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, jej przedmiotem są rzeczy ruchome, a drugą stroną tej umowy jest konsument, czyli osoba nabywająca rzeczy ruchome w celu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

Kupno i sprzedaż samochodu przez małżonków

Czy na umowie kupna - sprzedaży samochodu powinien być spisany właściciel i współwłaściciel pojazdu (np. mąż i żona)? Czy w przypadku zakupu pojazdu przez małżonków powinni oni (...)

Kupno samochodu na współwłasność

Kupno samochodu na współwłasność

Moja matka - starsza osoba - ma zamiar kupić samochód, ale ponieważ nie posiada prawa jazdy (a także ze względu na wiek) ja będę użytkować pojazd. Mama ma zamiar uczynić mnie współwłaścicielem (...)

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego

Żona za pieniądze zarobione za granicą zakupiła samochód. Pieniądze te miały być przeznaczone na założenie ogrzewania gazowego w domu. Samochód ten został zarejestrowany na brata żony. W sądzie (...)

Kupno samochodu przez pośrednika

Kupno samochodu przez pośrednika

Chodzi mi o możliwość anulowania umowy sprzedaży. Dokładniej chodzi o zakup samochodu. Korzystaliśmy z pośrednictwa kolegi (bez umowy). Kolega zabrał umowę podpisaną przez nas i miał wrócić (...)

Przejęcie polisy OC przez kupującego

Przejęcie polisy OC przez kupującego

Kupiłem samochód osobowy od osoby fizycznej. Umowa ubezpieczeniowa wygasa w marcu przyszłego roku. Nowe przepisy upezpieczeniowe stanowią, że nabycie pojazdu nie wpływa na ważność polisy, tzn. (...)

Przeniesienie własności rzeczy

Przeniesienie własności rzeczy

Chciałbym nabyć używany samochód (nie wykluczam, że sprowadzę go z zagranicy np. z Niemiec - byłoby to auto stosunkowo nowe dwu lub trzyletnie ), ale mam obawy, że nie ustrzegę się popełnienia (...)

Rozdzielność majątkowa a wydatki rodzinne

Rozdzielność majątkowa a wydatki rodzinne

Jesteśmy małżeństwem od 15 lat. Rok temu zawarliśmy umowę małżeńską majątkową dotyczącą ustanowienia rozdzielności majątkowej zwykłej. Mamy dzieci i razem prowadzimy zwykłe życie rodzinne. (...)

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Rodzice darują swojemu dziecku mieszkanie warte 250 tys. PLN i gotówkę w kwocie 200 tys. PLN. Jaki podatek musi zapłacić dziecko od darowanego mu przez rodziców mieszkania i pieniędzy? Proszę podać (...)

Kupno samochodu z tymczasowym dowodem rejestracyjnym

Kupno samochodu z tymczasowym dowodem rejestracyjnym

Witam. Mam okazję kupić samochód po niskiej cenie. Niestety właściciel ma tylko tymczasowy dowód rejestracyjny. Czy w tej sytuacji, będę miał jakieś problemy z zarejestrowaniem pojazdu? (...)

PCC od kupna samochodu osobowego

PCC od kupna samochodu osobowego

Samochód osobowy z Holandii sprzedany przez osobę prywatną, został kupiony przez Polaka - osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej. Kupujący chce od razu sprzedać to auto polskiej spółce (...)

Kupno auta do majątku osobistego

Kupno auta do majątku osobistego

Obecnie jestem za granicą i chciałabym kupić samochód jako "majątek odrębny". Jestem w związku małżeńskim, ale zamierzam złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem winy męża (mąż ma inna kobietę). (...)

Kupno samochodu osobowego a PCC

Kupno samochodu osobowego a PCC

Czy kupując samochód osobowy od osoby prywatnej powinienem zapłacić opłatę skarbową od czynności cywilnoprawnej? Jestem płatnikiem VAT. Zawarcie umowy sprzedaży łączy się co do zasady z powstaniem (...)

Kupno zastawionego samochodu

Kupno zastawionego samochodu

Kupiłem samochód ciężarowy. Po czym okazało się, że na tym pojeździe ustanowiony został zastaw skarbowy przez urząd skarbowy.Czy i w jaki sposób urząd skarbowy może dochodzic swoich praw bowiem (...)

Rękojmia za wady samochodu

Rękojmia za wady samochodu

5 dni temu kupiłam w komisie samochód. W drodze do domu wynikła usterka uniemożliwiająca dalszą jazdę. Jak się później okazało, samochód ten był poważnie uszkodzony i nie nadaje się do użytku, (...)

Zakup samochodu z zastawem

Zakup samochodu z zastawem

Chcę kupić samochód od osoby cywilnej która prowadzi działalność gospodarczą. Samochód ten odkupiła od swego ojca który go miał w leasingu. W tej chwili w dowodzie rejestracyjnym widnieje właściciel (...)

Sąd właściwy dla unieważnienia umowy sprzedaży

Sąd właściwy dla unieważnienia umowy sprzedaży

Dłużnik (prawomocny wyrok sądu) w trakcie egzekucji komorniczej stał się posiadaczem samochodu osobowego którego przekazał i przepisał córce, tym samym ukrył swój majątek. Nie wyjawił tego (...)

Zbycie nieruchomości bez zgody współmałżonka

Zbycie nieruchomości bez zgody współmałżonka

Mąż uchyla się od przyjazdu do Polski. Żona jest w sytuacji, w której zbycie posiadanych przez małżeństwo 2 działek budowlanych rozwiąże sprawę i umożliwi kupno samochodu, którym od września (...)

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Jakie inne ważne przesłanki mogą zaistnieć, aby złożyć wniosek o nierówny podział procentowy majątku wspólnego? Czy tylko sytuacje, kiedy jedna ze stron marnotrawiła majątek wspólny (pijaństwa, (...)

Egzekucja a niewiedza o miejscu pobytu dłużnika

Egzekucja a niewiedza o miejscu pobytu dłużnika

Planuję kupno samochodu, niestety czyha na mnie komornik. Mam takie pytania: czy jak zarejestruje na babcie i siebie jako współwłaściciela to komornik może zająć samochód? Czy można zająć samochód (...)

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Sprzedaż - skutek zobowiązujący i rozporządzający

Aby sprzedać nieruchomość rolną, co do której prawo pierwokupu należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, należy wpierw zawrzeć notarialnie warunkową umowę sprzedaży, zaś po ewentualnym zrzeczeniu (...)

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Deweloper uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży mieszkania

Zawarłem z deweloperem umowę przedwstępną kupna mieszkania w formie aktu notarialnego. Nie mogę się z nim skontaktować. Czy można wystąpić do sądu o orzeczenie zastępujące jego oświadczenie (...)

Umowa sprzedaży nieruchomości dla ukrycia umowy darowizny

Umowa sprzedaży nieruchomości dla ukrycia umowy darowizny

Czy umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego (zawarta dla ukrycia umowy darowizny) jest ważna? Jest to przypadek umowy sprzedaży, pod którą niejako „ukryta" (...)

Egzekucja zapłaty z ustnej umowy

Egzekucja zapłaty z ustnej umowy

Odsprzedałam znajomemu laptop. Nie mam na to żadnego rachunku bądź pokwitowania. Przedmiot był odebrany ze sklepu, który prowadzi koleżanka - jest to jedyny świadek transakcji. Jak odzyskać zapłatę, (...)

Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości

Czy umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego, jeśli tak to czy umowa przedwstępna także? Art. 158 k.c. przewiduje, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności (...)

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Procedura sprzedaży udziałów sp. z o. o.

Spółka z o.o. kapitał 50 tys zł. Prezes posiada 90%, członek Zarządu 10% oraz prokurent ustanowiony przez Zarząd. Prezes oraz członek zarządu jak i prokura pracują w spółce na czas nieokreślony (...)

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Czy w przypadku zbycia udziałów przez udziałowca w spółce z o.o. umowa zbycia tych udziałów powinna znajdować się w aktach KRS-u? Zbywający i nabywający twierdzą, że stanowi to ich tajemnicę (...)

Zbycie spadku

Zbycie spadku

W jaki sposób po śmierci spadkodawcy zbyć udział w spadku na korzyść innego spadkobiercy? Zgodnie z Kodeksem cywilnym: Art.1051.Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć (...)

Fikcyjna umowa sprzedaży

Fikcyjna umowa sprzedaży

Na prośbę kolegi, z którym znamy się od lat, zgodziłem się na przepisanie na mnie nieruchomości położonej niedaleko X. Koledze groził komornik zajęciem majątku z powodu poręczenia, którego (...)

Umowa sprzedaży udziału w nieruchomości

Umowa sprzedaży udziału w nieruchomości

Chcę sprzedać udział we współwłasności domu drugiemu współwłaścicielowi. Jaką mam gwarancję, że po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, osoba której sprzedaję moją część (...)

Umowa sprzedaży - definicja

Umowa sprzedaży - definicja

Jak należy definiować umowę sprzedaży? Umowa sprzedaży jest umową wzajemną, odpłatną i konsensualną, ponadto jest czynnością prawną kauzalną. Co to oznacza? Umowę nazywamy wzajemną, gdy (...)

FORUM PRAWNE

Umowa kupna - sprzedaży samochodu - dwóch kupujących / sprzedających !!!

Umowa kupna - sprzedaży samochodu - dwóch kupujących / sprzedających !!! Jeżeli kupujących lub sprzedających jest kilku to należy podać dane wszystkich osób. Nie jest to nic skomplikowanego i (...)

Kupno mieszkania z hipoteką

Kupno mieszkania z hipoteką Witam, chcemy z żoną kupić mieszkanie,na której jest w tej chwili hipoteka przekraczająca wartość mieszkania, sprzedający budują dom który jest już w stanie surowym (...)

czy można takiej matce odebrać prawa albo chociaż ograniczyć?

czy można takiej matce odebrać prawa albo chociaż ograniczyć? Jestem 40 letnim facetem, który jest z związku z matką 7 letniego chłopczyka od 13 lat. Nie jesteśmy małzeństwem. Odkąd zaczęliśmy (...)

kupno samochodu

kupno samochodu Kupilem samochod za 3500 a ze stary trup itp to umowilismy sie na 800zl. i wszystko ok tylko ze ten co od niego kupilem zglosil do urzedu ze sprzedal go za 3500 a na mojej jest ze 800, (...)

Kupno samochodu

Kupno samochodu Kupiłam auto ( umowa jest na mnie ) Pieniądze na konto sprzedawcy wysłał mój tata ze swojego konta. Właścicelem jestem ja, współwłascicielem moja mama. Jeśli nie pracuję, czy (...)

Kupno samochodu od osoby trzeciej -formalności

Kupno samochodu od osoby trzeciej -formalności Witam. Mam zamierzam kupić auto i problem jest taki, że osoba która jest właścicielem jest zagranicą i nie ma możliwości uczestniczyć przy sprzedaży. (...)

OSZUKANY PRZEBIEG W AUCIE

OSZUKANY PRZEBIEG W AUCIE Witam serdecznie Sprawa wygląda następująco : W pazdzierniku zeszlego roku pojechałem z Krakowa do Łodzi zakupić samochód marki Honda Accord z 2005 roku. Umówilem się (...)

zajęcie komornicze, a ślub

zajęcie komornicze, a ślub Witam, Chciałam prosić o radę, bo nie znalazłam odpowiedzi na moje pytania w poprzednich postach. Za miesiąc wychodzę za mąż za mężczyznę po rozwodzie. Za czasów (...)

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie

Darowizna Babcia - Wnuk - Mieszkanie Witam. Moja Babcia wyraziła chęć przekazania mi swego 50m2 mieszkania w darowiźnie. Wobec powyższego najpierw należało owe mieszkanie wykupić od gminy, co też (...)

Kupno samochodu, "kręcący" sprzedający

Kupno samochodu, "kręcący" sprzedający Witam, przymierzałem się do kupna samochodu, już prawie podpisałem całą umowę, ale coś mnie wzięło, żeby zapytać z głupa czy sprzedający posiada (...)

kupno kradzionego samochodu

kupno kradzionego samochodu rok temu na gieldzie samochodowej nabyłam samochod, ktory do tej pory jest w moim posiadaniu a ktory okazał się kradziony(kradzierz nastąpiła cztery lata temu)wczesniejszy (...)

Kupno samochodu z komisu

Kupno samochodu z komisu Mam jak wszyscy tutaj na liście problem. Kupiłem w Komisie Fiata samochód. Zdecydowałem się na samochód z komisu dealerskiego gdyż uważałem że mnie obsłużą lepiej (...)

akcyza kupno samochodu - Urzad Celny

akcyza kupno samochodu - Urzad Celny Czy jest jakiś obowiązujacy termin załatwienia sprawy w Urzędzie Celnym w związku z zakupem samochodu sprowadzonego z Niemiec? Czy od dnia zakupu obowiązuje łączny (...)

Odwołanie od negatywnej decyzji Mops , zasiłek celowy i i okresowy

Odwołanie od negatywnej decyzji Mops , zasiłek celowy i i okresowy Proszę o pomoc w napisaniu odwołania od decyzji mops. Moja sprawa przedstawia się tak: Gospodaruje z mężem i dwójką dzieci (...)

Wezwanie do spłaty OC

Wezwanie do spłaty OC Szanowni - mam problem natury zatajenia przedemną faktu przez sprzedającego o nabyciu umowy OC w Warcie. Kupiłem samochód u Pana X, z dokumentów ktore otrzymałem - to wszystko (...)

Umowa najmu na czas określony-jak wypowiedzieć

Umowa najmu na czas określony-jak wypowiedzieć umowa najmu lokalu użytkowego została zawarta na czas określony, od daty do daty. Niestety nie zawiera zapisu o możliwości wypowiedzenia, czy i na (...)

Kupno samochodu a koniec OC

Kupno samochodu a koniec OC Witam moja żona chce jutro kupić samochód ale z tego co pamiętam to jutro też sie kończy OC tego samochodu. co powinnismy zrobic w takiej wytuacji ??

Kupno samochodu z zajęcia komorniczego.

Kupno samochodu z zajęcia komorniczego. Witam serdecznie, w ostatnim czasie zainteresowałem się tematem zakupu samochodu osobowego z zajęcia komorniczego. Z tego co wiem można ustrzelić bardzo ciekawe (...)

Kupno samochodu od dwóch właścicieli

Kupno samochodu od dwóch właścicieli Zamierzam kupić samochód, który ma właściciela i współwłaściciela. Nie mam zielonego pojęcia jak powinna wyglądać Umowa kupna i jakie punkty powinna (...)

umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel

umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel Witam gdzie znajde w zór umowy kupna samochodu, a dokładnie chodzi mi o taki wzór gdzie kupno auta wykonane przed dwie osoby.Z góry dziękuję za (...)

Porady prawne