Blokada telefonu komórkowego przez operatora

Pytanie:

"Właściciel małej firmy opłaca abonament telefonu komórkowego, który jest zarejestrowany na firmę. Zdarzyło się, że "przeoczył" jeden rachunek, po nim uiścił opłatę przynajmniej za jeszcze dwa następne. SMS-em dostał wiadomość, że nie opłacił rachunku z dnia np. 13.07. Zapłacił natychmiast po otrzymaniu wiadomości. Po czym operator, jakieś 2 miesiące po tym zdarzeniu i opłaceniu zaległego rachunku, sms-em przysyła następną wiadomość, iż wyłącza telefon ( blokada na rozmowy wychodzące), gdyż nie opłacono rachunku. Po interwencji telefonicznej z telefonu stacjonarnego - pan z biura obsługi klienta, stwierdza, iż była to pomyłka i zdejmuje blokadę. Chciałbym wiedzieć, czy operator telefonii komórkowej ma prawo tak postępować? Nie chodzi nawet o okres na jaki zablokowano telefon, ale sposób postępowania z długoletnim klientem, czy ma prawo wyłączyć usługę, za którą zapłacono? Teoretycznie można pomyśleć o stratach - np. niemożliwość skontaktowania się z klientem i utrata zysków."

Odpowiedź prawnika: Blokada telefonu komórkowego przez operatora

Doszło tutaj do nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej, najprawdopodobniej z winy operatora. Jeśli użytkownik telefonu jest w stanie udowodnić przed sądem (np. poprzez bankowe potwierdzenie wpłaty), że należność została uiszczona, to ma szansę otrzymać odszkodowanie. Ustawa prawo telekomunikacyjne stanowi w tej kwestii zasadniczo, że za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy.

Przed wystąpieniem jednak na drogę sądową należy wnieść o wypłatę tego odszkodowania w postępowaniu reklamacyjnym. Drogę tą uważa się za wyczerpaną, jeżeli jeżeli przedsiębiorca  nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja usługi telekomunikacyjnej została uznana.  Wtedy też należy wszcząć postępowanie przed sądem.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika