Czas i miesjce odbywania szkoleń

Pytanie:

"Czy są jakieś ograniczenia co do ilości oraz czasu trwania szkoleń wewnętrznych, odbywających się po godzinach pracy w dni powszednie (od 15 do 19) bez przerwy? Czy za te godziny przysługuje mi wynagrodzenie lub dni wolne? Jaką mam możliwość odmówienia wzięcia udziału w takim szkoleniu?"

Odpowiedź prawnika: Czas i miesjce odbywania szkoleń

Trzeba na wstępie rozróżnić dwa rodzaje szkoleń. Są to szkolenia w zakresie BHP oraz szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji pracownika przeprowadzane na koszt pracodawcy bądź pracownika. W zakresie szkoleń BHP to pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Co do szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji to znajdują tu miejsce uregulowania indywidualne ustalone między pracownikiem a pracodawcą. Dotyczą one zarówno obowiązkowości szkoleń jak również tego kto jest obowiązany pokryć z tego tytułu wydatki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika