Darowizna gospodarstwa rolnego

Pytanie:

"Mój ojciec chciałby przepisać na mnie swoje gospodarstwo rolne w akcie darowizny. Powierzchnia około 6 ha z czego około 2 ha to las. Co należy zrobić i gdzie się udać, żeby sprawę załatwić? Dodatkowo, jeśli akt darowizny będzie zrealizowany do końca tego roku czy będę musiał płacić podatek?"

Odpowiedź prawnika: Darowizna gospodarstwa rolnego

Jak rozumiemy ma Pan otrzymać w darowiźnie nieruchomość rolną, prawdopodobnie częściowo zabudowaną domem i budynkami gospodarskimi. Być może też przedmiotem darowizny będą ponadto maszyny rolnicze, hodowla zwierząt itp. przy czym zakładamy, że nie chodzi tu o tzw. przekazanie gospodarstwa następcy, rentę strukturalną itp.

Umowa darowizny nieruchomości powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, podpisanego przez obie strony, tj. Pana i Pana ojca (oraz notariusza).

Darowizna ruchomości co do zasady również powinna mieć formę aktu notarialnego (tu wystarczy tylko podpis Pana ojca).

Jeśli chodzi o darowiznę nieruchomości, zgodnie z art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy (pod pewnymi warunkami), a w braku dzierżawcy - Agencji Nieruchomości Rolnych. W przypadku nabycia nieruchomości na podstawie zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży (czyli np. darowizny) Agencja może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

To prawo jednak Agencji nie przysługuje, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest osoba bliska (np. syn).

Dzięki temu mogą Panowie załatwić sprawę darowizny jednym aktem notarialnym. Przed udaniem się do notariusza należy uzyskać odpis z księgi wieczystej nieruchomości, w której pana ojciec powinien być wpisany jako właściciel.

Proszę też pamiętać, że notariusz ma obowiązek przesłać do sądu wieczystoksięgowego wniosek o wpisanie Pana jako właściciela. Do kosztów notarialnych, należy więc doliczyć koszty opłaty od wniosku.

Darowizna uczyniona przez ojca na rzecz syna jest zwolniona z podatku od darowizny.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika