Depozyt nieprawidłowy a PCC

Pytanie:

"Zakres przedmiotowy obowiązujący do dnia 31 stycznia 2000 r. ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 4 poz. 23 ze zm.) wyznaczał art. 1 tejże ustawy, który zawierał m.in. zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opłacie skarbowej. Wśród tych czynności nie została wymieniona umowa depozytu nieprawidłowego, a co za tym idzie, zawarcie umowy depozytu nieprawidłowego nie rodziło obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej. Jednocześnie informuje się, że umowa w której nie powstał obowiązek podatkowy nie podlegała rejestracji w Urzędzie Skarbowym. Ww. opinie znalazłem na jednym z forum internetowych. Umowy depozytu nieprawidłowego są natomiast opodatkowane PCC od momentu wejścia ustawy o PCC w życie, tj. od 1 stycznia 2001 r. Czy po okresie 2001 do dzisiaj funkcjonowało prawo zwalniające depozyty nieprawidłowe z obowiązku płacenia podatku 2%?"

Odpowiedź prawnika: Depozyt nieprawidłowy a PCC

Od 1 stycznia 2001 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) do dnia dzisiejszego umowa depozytu nieprawidłowego podlega podatkowi zasadniczo w stawce 2%. Obecnie – na mocy art. 7 ust. 5 ustawy o PCC – stawka może wynosić 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia depozytu nieprawidłowego, a należny podatek od tej czynności nie został zapłacony.

W przypadku umowy depozytu nieprawidłowego ustawa nie przewidywała ani nie przewiduje szczególnych zwolnień od podatku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika