Działy specjalne produkcji rolnej

Pytanie:

Dwóch rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej w celu wspólnego prowadzenia produkcji rolnej. Czy w takiej sytuacji będzie to traktowane jako działalność gospodarcza i rolnicy muszą uzyskać indywidualne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Działy specjalne produkcji rolnej

 Zgodnie z art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. Zatem, osoba prowadząca dział specjalny nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy. Przedsiębiorcami w rozumieniu tej ustawy nie będą również osoby prowadzące dział produkcji rolnej, które zawarły umowę spółki cywilnej. Osoby te nie muszą dokonywać wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne