Dzień wolny od pracy za święto

Pytanie:

Zgodnie z kodeksem pracy, jeżeli w sobotę wypadnie święto wówczas pracownik ma prawo do dnia wolnego za tę sobotę. Czy kwestia terminu tego wolnego dnia została uregulowana w przepisach? Czy wybór terminu wolnego dnia, zgodnie z przepisami, należy do kompetencji pracodawcy, czy pracownik sam może sobie ustalić, kiedy skorzysta z wolnego dnia?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dzień wolny od pracy za święto

Przepisy prawa nie regulują szczegółowo kwestii wyznaczenia terminu dnia wolnego, w zamian za święto wypadające w sobotę. Co do zasady, na podstawie art. 163 kp dotyczącego urlopów wypoczynkowych, to przede wszystkim pracodawca ustala termin urlopu. Stosując ten przepis analogicznie do dnia wolnego w zamian za święto, należy stwierdzić, że to pracodawca powinien wyznaczyć termin udzielenia wolnego dnia pracownikowi w zamian za święto przypadające w sobotę. Jedynym ograniczeniem ze strony ustawodawcy jest warunek, zgodnie z którym pracodawca powinien uwzględnić to w danym okresie rozliczeniowym. Dodatkowym argumentem, który za tym przemawia, jest brak jakiegokolwiek przepisu, który uznawałby nieobecność pracownika z tego powodu za usprawiedliwioną. Ponadto pracownik, na podstawie stosunku pracy ma obowiązek wykonywać tę pracę w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: