Egzekucja z udziału w spółce z o.o.

Pytanie:

"Jestem udziałowcem i jednocześnie członkiem zarządu w spółce z o.o. Mam niestety dług wobec banku. Co w takiej sytuacji może zająć komornik? Udziały wniosłem aportem w postaci wartości intelektualnej (oprogramowanie komputerowe), jako członek zarządu nie pobieram wynagrodzenia. Czy komornik może zająć konta lub sprzęty spółki z o.o.? Jakich sankcji mogę się spodziewać ze strony komornika? "

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z udziału w spółce z o.o.

Na pytanie o możliwość skierowania przez wierzyciela egzekucji do udziału dłużnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba odpowiedzieć twierdząco. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest majątkowym prawem wspólnika tej spółki. Stąd wierzyciel wspólnika spółki z o.o. może zająć jego udziały w spółce stosownie do odpowiednich postanowień kodeksu postępowania cywilnego odnoszących się do egzekucji z wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 895 i nast. kpc).

W toku postępowania egzekucyjnego następuje najpierw zajęcie prawa udziałowego wspólnika, dopiero wówczas zaś, gdy nie nastąpi zaspokojenie wierzyciela np. z prawa do dywidendy wspólnika realizowane są dalsze etapy egzekucji. Art. 887 par. 1 kpc stanowi, iż z mocy samego zajęcia wierzyciel może wykonywać wszystkie prawa i roszczenia dłużnika, a na żądanie wierzyciela komornik wyda mu odpowiednie zaświadczenie.

Sankcją zatem, która spotka wspólnika spółki z o.o. - dłużnika będzie zajęcie jego praw udziałowych w spółce oraz poniesienie wszelkich kosztów postępowania egzekucyjnego (koszty wynagrodzenia komornika, koszty zastępstwa procesowego w egzekucji - jeżeli takowe było, koszty należności wraz z odsetkami).

Masz inne pytanie do prawnika?