Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

Pytanie:

Mój dłużnik posiada mieszkanie spółdzielcze. Chciałbym egzekwować swoją wierzytelności z tego mieszkania, a dokładnie z wkładu mieszkaniowego w spółdzielni - mieszkanie jest spółdzielcze lokatorskie, nie własnościowe. Kiedy wygasa prawo do lokalu spółdzielczego? Czy jeśli w drodze licytacji komorniczej mieszkanie spółdzielcze lokatorskie bądź własnościowe zostanie zbyte na rzecz wierzyciela, to wtedy wygasa prawo poprzedniego właściciela (dłużnika) do lokalu i można wtedy prowadzić egzekucję z tego wkładu?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z wkładu mieszkaniowego

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Wygasa z chwilą ustania członkostwa, jeśli były małżonek członka spółdzielni nie złoży deklaracji członkowskiej lub jeśli małżonek zmarłego członka spółdzielni mieszkaniowej nie złoży deklaracji członkowskiej.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie może być zbyte; dotyczy to także zbycia w drodze licytacji komorniczej czy przejęcia prawa w ramach egzekucji przez wierzyciela egzekwującego.

Co się z kolei tyczy wkładu, to może on być przedmiotem egzekucji jako wierzytelność byłego członka spółdzielni. Były członek spółdzielni ma bowiem po wygaśnięciu prawa roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego.

Wierzyciel członka spółdzielni może jednak sam doprowadzić do tego, że ustanie członkostwo w spółdzielni, a co za tym idzie - wygaśnie prawo do lokalu i były członek spółdzielni stanie się jej wierzycielem z tytułu wkładu. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo spółdzielcze, jeżeli egzekucja z innego majątku członka okaże się bezskuteczna, a przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzyciel członka może skierować egzekucję do wniesionych przez członka wkładów. W takim wypadku roszczenie członka o zwrot wkładów lub ich równowartości staje się wymagalne po upływie sześciu miesięcy od dnia zajęcia wkładów, chyba że wymagalność tego roszczenia nastąpiła wcześniej na podstawie innych przepisów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Remont dachu i zalane mieszkanie

8.8.2021 przez: hjuston

Gra na gitarze i sąsiedzi

17.12.2019 przez: sylwucha010

Zadłużenie czynszowe

13.7.2019 przez: rootek27

Instalacja klimatyzacji na parapecie

26.7.2018 przez: zinek14