Eksmisja współlokatora

Pytanie:

Córka mieszka wraz z byłym mężem, 11-letnim synem i bratem w lokalu kwaterunkowym, gdzie głównym lokatorem jest matka. Mieszkanie jest dwupoziomowe - córka z byłym mężem zajmują dwa pokoje i kuchnię, jeden pokój zajmuje 11 letni syn. W czasie sprawy rozwodowej były zięć powiedział, że wkrótce się wyprowadzi. Minął od tej pory ponad rok czasu, ale jej były mąż się nie wyprowadził. Pracuje on jako kierowca i w dni, które jest w domu każe córce mieszkać u matki, ubliża jej, terroryzuje ją psychicznie. Świadkiem tych awantur jest również nieletnie dziecko. Co należy zrobić w tej sytuacji, aby eksmitować byłego zięcia, gdyż córka jest na granicy wytrzymałości psychicznej. Jak należy przeprowadzić eksmisję byłego zięcia z lokalu kwaterunkowego w którym jest zameldowany?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Eksmisja współlokatora

Z opisu sytuacji wynika, że nastąpił już rozwód. Lokatora, który swoim zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie współlokatorom zajmujących wraz z nim lokal, można pozbawić prawa korzystania z tego lokalu.

Podstawę dla pozbawienia lokatora prawa do zajmowania lokalu stanowi art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001 r. Nr 71, poz. 733). Zgodnie z tym przepisem współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Dla eksmisji współlokatora konieczne jest wcześniejsze uzyskanie prawomocnego wyroku sądowego nakazującego eksmisję współlokatora. W tym celu należy złożyć w sądzie pozew o eksmisję z lokalu. Uzasadnieniem takiego powództwa stanowi rażąco naganne zachowanie współlokatora, które dodatkowo utrudnia wspólne zamieszkiwanie w jednym lokalu. Zachowanie współlokatora nie musi uniemożliwiać wspólnego zamieszkiwania; wystarczy że czyni je uciążliwym w stopniu znacznym. Uciążliwość ta musi mieć charakter obiektywny. Zachowanie współlokatora musi być niezgodne z zasadami współżycia społecznego, a po jego stronie musi występować zła wola. Wyrok nakazujący eksmisję współlokatora nie pozbawia współlokatora prawa do lokalu, traci jedynie prawo do korzystania ze swego prawa.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne